Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.2.12 / dotaz č. 31152
Prosím o radu v oblasti zateplení staršího rodinného domu. Tento dotaz jsem zaslala již 19. 1. 2012, dosud nebyl zodpovězen. Prosím tedy ještě jednou o radu. Vlastníme patrový rodinný dům typu „šumperák“, zkolaudovaný v roce 1973. Přízemí je postaveno z plného cihelného zdiva 30 cm, patro je problém. Na výstavbu bylo použito převážně cihelné zdivo, na SV straně objektu byly použity jakési „desky“, v cihelném zdivu se občas vyskytne i cihla šamotová či zbytek betonu, který bylo škoda vyhodit. Omítky jsou vápenné štukové a na fasádu byl použit brizolit. V objektu byla v roce 2008 vyměněna dřevěná okna za plastová s prostupností U 1,0 a v roce 2010 byl zateplen strop foukanou minerální izolací Marmarelax a to do výše 30 cm. Dům je vytápěn dálkovým topením.
V místnostech situovaných na východní a severní stranu se pouze v horním patře vyskytuje vlhko, ze kterého se posléze tvoří plíseň. Jedná se především o horní roh místnosti nad oknem, kde je umístěn želený překlad a nejvíce ve zlomu mezi podlahou a zdí. Na severní stěně objektu, kde horní patro přesahuje přízemí objektu o cca 70 cm, je tento problém u podlahy akutní. Přes veškeré intenzivní větrání a topení je v tomto pokoji navlhlý i koberec.

Chystáme se dům zateplit a prosím proto o následující rady :
· zda dům vůbec zateplit
· zda by bylo možno provést zateplení pouze severní a východní strany domu
· zda by k zateplení postačil polystyrén nebo by byla vhodnější izolace z jiného materiálu a přibližně sílu izolace

Hezký den,

úvodem Vám sděluji, že nám předtím (jak uvádíte 19.1.2012) žádný dotaz nebyl doručen. A nyní k Vašemu dotazu.

Není samozřejmě v pořádku, když jsou obvodové konstrukce stavěny z různých materiálů a tudíž s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi. Konstrukce by měly být naopak homogenní. Pokud se vám ve stavební konstrukci vlivem tepelných mostů tvoří plíseň je vhodné provést měření (snímkování) termovizní kamerou, která by pomohla po vyhodnocení snímků zjistit přesná místa i hlavní důvody kondenzace. Takto na dálku bez šetření na místě mohu dát pouze obecnou odpověď a následující doporučení a odpovědi na Vaše otázky.

Zateplení pomůže odstranit či eliminovat vliv tepelných mostů a proto ho lze doporučit. Musí tomu však předcházet prohlídka objektu odborníkem (stavební projektant, energetický poradce, auditor či jiný problematiky znalý člověk).

Částečné zateplení severní a východní strany nelze doporučit, protože většinou neřeší navazující konstrukce a k vyšším únikům tepla dochází neizolovanými konstrukcemi.

Jaký druh zateplovacího materiálu bude použit lze určit až na základě průzkumu objektu. Pokud bude riziko vzlínající vlhkosti je vhodnější použít materiály s menším difuzním odporem (například minerální vlnu, open systém s děrovaným polystyrénem). Nutné je splnit požadavky ČSN 73 0540-2 (to vám vysvětlí projektant).

S přátelským pozdravem energetický poradce ECČB Lubomír Klobušník

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk