Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.2.12 / dotaz č. 31158
Dobrý den.Mohu se prosím zeptat jakým materiálem(vata,polystyren)a jak silným mám zateplit,asi deset let starý dům zděný kerathermem 44B na klasickou vápenocementovou maltu.Bylo by nutné zachovat prodyšnost ?Aa jak by to bylo s rosným bodem obvodové konstrukce včětně zateplení.
Děkuji.
Hezký den,

doporučuji Vám spojit se se stavebním projektantem a ten Vám navrhne vyhovující tloušťku dodatečného zateplení i vypočítá kde se bude nacházet rosný bod.

Obecně lze říci, že dodatečné zateplení, například běžným polystyrenem, by ve Vašem případě činilo více než 10 cm, aby byla splněna závazná tepelně technická norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-Požadavky, kde pro obvodové stěny je požadován součinitel prostupu tepla 0,3 W/m2.K a doporučený součinitel prostupu tepla je 0,25 W/m2.K.

Před zatepelním je samozřejmě nutné zajistit, aby ve zdivu nebyla vlhkost. Pokud lze uvažovat s vlhkostí a nelze ji odstranit, používají se materiály s menším difuzním odporem (minerální vata, open systém-děrovaný polystyren).

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB.
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk