Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.2.12 / dotaz č. 31192
Rodinný dům postavený v r.1975. Balkon 8 m dlouhý. 8 ks nosníku které jdou přes celý dům ( v betonu). Balkon silně ochlazuje pokoje kde navyzuje podlaha na balkon. Chci zateplit spodní část balkonu 10cm polystyren, horní část extrudovaný polystyren 5cm. Nevím jak upravit zatěžovou podlahu balkonu.
Je ta koncepce zateplení dobrá?
Děkuji a přejí pěkný den
Dobrý den,
koncepce je určitě dobrá, ale musí navazovat na zateplení obvodové stěny, pokud toto není uděláno pak čistě zateplení balkonu nepomůže. Bohužel u takto stavěných balkonů vznikají velké tepelné mosty, které vy zateplením omezíte, ale úplně neodstraníte.
Pro finální úpravu nášlapné vrszvy je řada variant, které závisí na výškových možnoste, způsobu odvodnění atd. Vždy je ale potřeba zamezit proniknutí vody pod hydroizolační vrstvu. Bohužel bez grafického popisu nelze žádnou variantu přímo doporučit. Obraťte se prosím na nějaké středisko EKIS a problém vyřešte graficky.
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín) tisk