Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.12 / dotaz č. 31201
Dobrý den, jsem majitelem starého rodinného domu (cc.80 let), kdy obvodové zdi jsou tloušťky 70 cm. Zajímalo by mne, zda-li se při takového šíři obvodového zdiva vyplatí dům zateplit. Při dnešních mrazech mám totiž velký problém vytopit dům přes 21°C. K vytápění užívám elektrický kotel. Navíc dům je kompletně opatřen plastovými okny i dveřmi. Děkuji
Dobrý den,

samozřejmě i při vyšších tloušťkách zdiva má zateplování svoje opodstatnění. Zvláště, pokud je vytápění zajišťováno prostřednictvím elektrické energie. Při zateplování stávajícího zdiva tl. 700 mm např. polystyrenem (lambda ekv. 0,040 [W/(m.K)] tl. 100 mm (což jsou minimální parametry zateplení pro splnění požadavků ČSN 73 0540:2/2011) dojde ke snížení ztrát obvodovým zdivem o cca 72 %. Vezmeme- li v úvahu, že tepelné ztráty obvodovými stěnami se u "starších" nezateplených rodinných domů pohybují v rozmezí cca 30 - 50 % celkových tepelných ztrát prostupem tepla obálkou budovy, lze výše uvedeným zateplením dosáhnout úspory energie na vytápění ve výši cca 20 - 35 % energie na pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla. Dosažení uvedené úspory je ovšem podmíněno správným provedením zateplovacích prací a dodržováním hospodárného způsobu vytápění (především správně nastavenou regulací systému vytápění a správným větráním) - nepřetápěním.

Před započetím zateplování doporučuji zpracování projektové dokumentace, případně konzultaci s odborníky v souvislosti s možnými problémy s kondenzací vzlínající vhkosti.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Müller* - EKIS Ústí nad Labem tisk