Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.2.12 / dotaz č. 31206
Dobry den, chci zateplit strop který má 24 cm a sklada se: omitka, prkna,vata 5cm, prkna, igelit, beton cca 5 cm. dole je obytna mistnost a puda je nevytapěná, pod igelitem se sráží vlhkost a vrchní prkna jsou už zhnilá. Jak mám toto zateplení řešit, půda má světlost 60 cm (pultová střecha).
Dobrý den,
základním problémem je umístění parotěsné fólie (ve Vašem případě igelit) nad tepelnou izolací. Vodní páry z interiéru se dostávají do konstrukce pod igelitem, kde kondenzují a tím pádem vše degradují. Schází nám sice informace o nosné konstrukci stropu, ale zajisté je nutné odstranit veškeré vrstvy napadené vlhkostí. Doporučujeme následující skladbu stavební konstrukce: (od interiéru) stropní deska - nosná konstrukce, parotěsná fólie, minerální vata tl. min 24 cm, paropropustná fólie, krycí vrstva. Mimo uvedeného opatření je potřeba udržovat provoz místnosti, tak aby se relativní vlhkost pohybovala mezi 50% až 60%, tento režim je možno docílit správným větráním a nastavením topení.
Odpovídá:  Ing. Vladimír Novotný - EKIS Třebíč EuroEnergo tisk