Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.2.12 / dotaz č. 31295
Dobrý den,rozhodl jsem se k celkovému zateplení RD strop jsem již nedávno realizoval,a to položením rolí minerální vlny Knauf tl.26cm tj. 16cm a křížem 10cmna půdě. Vata je uložena volně na beton.mazanině bez parotěsné folie,neb jsemse obával aby se nezvýšila vlhkost v místnostech pod stropem.Nyní bude následovat výměna oken vakuových výklopných,doporučil by jste plast nebo dřevo a dvoj či trojsklo? Co se týče izolace obvodového zdiva se skladbou 30cm škvárobeton. tvárnice , 5cm minerál.vata a uvnitř cihelný blok 30/15/21 tj. 50cm tl. zdiva chci použít Styrotherm tl.10cm . Bude tato tl. 10cm dostačující? Děkuji za odpověd. _
Dobrý den,
záleží co přesně a v jaké míře očekáváte od zateplení. Někdo si zatepluje méně, někdo více. Někdo chce pouze s minimálními náklady snížit spotřebu energie a tím náklady vydávané za energie. Jiný se chce s výší zateplení dostat na hodnoty nízkoenergetických (50 kWh/m2.rok) až pasivních domů (15 kWh/m2.rok).
Samozřejmě, že platí, že čím více (kvalitněji) zateplíte, tím se více sníží spotřeba energie na vytápění a finanční náklady na tyto energie.
Způsoby zateplení záleží na konkrétních podmínkách. Například uvádíte, že jste zateplil strop (pravděpodobně do podkroví), ale není z vašeho dotazu zřejmé jakým způsobem a jak je stará střecha (plochá, sedlová, bez zateplení apod.). Obecně se však dá konstatovat, že pro standardní zateplení (pravděpodobně staršího RD) je dostačující. I když je pravda, že požadavky na tepelné ztráty objektů se neustále zvyšují.
Co se týče fólií tak jsou dva druhy. Parotěsná, která se dává co nejblíže k vnitřnímu prostoru, aby se nedostávala vodní pára (dýchání, vaření, koupel apod.) do konstrukce. Druhá fólie-paropropustná se dává za tepelnou izolaci, aby případná vodní pára nacházející se v konstrukci, mohla odcházet ven z konstrukce.
U oken záleží jak vám vyhovuje materiál k vašemu domu z estetického hlediska, zda plast či dřevo. Pak bych volil podle parametrů jednotlivých výrobců či dodavatelů. Hlavním parametrem z hlediska tepelně technických vlastností oken je součinitel prostupu tepla. Udává se pro zasklení a to Ug a pro celé okno i rámem Uw. Při trojskle se již standardně pohybují hodnoty u plastových oken Uw mezi 0,8-0,7 W/m2.K.
Co se týče zateplení obvodových konstrukcí, zejména ve vašem případě je nedostačující. Síla tepelné izolace je nízká. Takto složená konstrukce by nevyhovovala normě ČSN 730540-2. Pro dnešní podmínky je nutné dodatečnou izolaci zvýšit minimálně na 15 cm. Vše však záleží na skutečné stávající skladně obvodové konstrukce.
S pozdravem
Ing. Dan Staněk
Odpovídá:  Ing. Dan Staněk* - EKIS Kolín tisk