Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.12 / dotaz č. 31299
My i náš domek jsou staršího data . Domek byl původně stavěn jako chata. Jeho část je tak dřevěná, pobitá pletivem. Většina je z “Izostonek. ” V současné době nás hlavně velké mrazy a drahé topení dohnaly k rozhodnutí zateplit. Zvažujeme různé možnosti vnějšího zateplení stěn a rádi bychom se poradili, jaké možnosti jsou výhodné funkčně i finančně. Našli jsme možnosti izolací- polystyren , skelná vata, drcená papírová vata Ekoizol, odvětrané fasády Novabrik . Každý výrobce pochopitelně chválí svoji metodu. Zvažujeme i výhodnost vzhledem k vlhkosti. Můžete nás prosím informovat, jaké mají tyto možnosti výhody nebo nevýhody? Děkujeme za odpověď písemnou, nebo při osobní konzultaci.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Křemelinové tvárnice Isostone z Kalofrigu Borovany nemají dostatečné tepelně izolační vlastnosti. Při tloušťce zdiva 30 cm dosahují tepelného odporu R v rozmezí 0,9 - 1,2 (m2.K/W). To je přibližně 4x méně než doporučuje současná norma.
O dřevěné části obvodové stěny by bylo potřeba mít více informací o její skladbě a konstrukci – popsat jednotlivé vrstvy, materiál a tloušťku. Doporučuji rovněž zvážit konstrukci střechy, zjistit jaké jsou tam izolace. Dále typ oken (případná výměna). Pro návrh zateplení je lépe posoudit domek jako celek a z možností vybrat pro provedení ty méně technicky komplikované a s kratší návratností investice.
Rada jak zateplit musí vyjít z podrobnějšího popisu konstrukce a nejlepší je tedy bezplatná konzultace v našem poradenském středisku Energy Centre v Č. Budějovicích. Kontakt naleznete na www.eccb.cz. Termín si dojednejte telefonicky.
Správně tušíte, že je rovněž potřeba posoudit vlhkost zateplovaných konstrukcí. Nejen křemelinového zdiva, ale i stav dřevěných konstrukcí. Pokud je dřevo dlouhodobě vystaveno vyšší vlhkosti (20%), může být bioticky napadeno. Provedení sond před návrhem zateplení je zodpovědný postup a ochrání Vás před nemilým překvapením při provádění, kdy zjištění hniloby a nutnost výměny prvků znamená nečekané vícepráce a náklady navíc.
K jednotlivým materiálům pro zateplení: Běžný fasádní polystyrén bude nejspíše nevhodný, má velký difúzní odpor a konstrukci uzavře. Křemelinová tvárníce má poměrně velkou propustnost pro vodní páry a mohlo by docházet ke kondenzaci v konstrukci. Možností by bylo použití šedé, difúzně otevřené (děrované) fasádní desky na polystyrénové bázi. Nabízejí se výrobky Baumit Open Reflect (Baumit) nebo EPS-F-Clima (Weber) a jistě i další výrobci. Tyto desky mají tepelnou vodivost λ 0,031 W/m.K a faktor difúzního odporu  = 10. Především vysoká propustnost pro vodní páru je příznivá z hlediska kondenzace vodní páry v konstrukci, ke které by v takto zateplené stěně nemělo docházet. Baumit vyrábí i systém se sanačním účinkem, který na mírně vlhkém zdivu působí proti vlhkosti jako sanační omítka. Nevhodné je použití na dřevěnou konstrukci.
Pokud by měla konstrukce zůstat difúzně otevřená, nejvhodnější variantou bude zateplení difúzně otevřenou otvětrávanou fasádou s obkladem, tedy například systém Novabrik. Může se však použít i jiný způsob odvětrávané fasády s předsazeným obkladem na jiné materiálové bázi – dřevo, plastové fasádní prvky (Vinyl Siding), obklad z vláknocementových desek (Beternit), Cetris desek a další. V každém případě doporučuji zadat odborný návrh provedení zateplení od projektanta. Musí vyjít z prohlídky objektu a posouzení jeho stavebně technického stavu. Dbát je potřeba na dostatečnou tloušťku větrané mezery pod obkladem, vhodně zvolit protivětrnou fólii, vyřešit detaily odvodu a přívodu vzduchu a další.
Důležité je zvolit správnou tloušťku izolace.
Současná platná norma ČSN 73 0540-2 rozlišuje tři hodnoty součinitele prostupu tepla a to – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu v souladu s novými evropskými směrnicemi. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od tepelného odporu R, kde je to naopak).
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro vnější stěnu zděnou 0,30 (W/m2.K), ale s tím, že do konce roku 2012 se ještě připouští hodnota dle původní verze normy 0,38. Hodnota doporučená je 0,25 (W/m2.K), pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu 0,18 až 0,12 (W/m2.K). Pro doporučenou hodnotu je potřeba počítat cca 12 až 16 cm tepelné izolace na vláknité bázi.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk