Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.2.12 / dotaz č. 31314
Dobrý den, měla bych dvě otázky k ativitě B.1 v rámci programu Efekt 2012. K žádosti o dotaci se úvadí prostá a reálná doba návratnosti. Z hlediska hodnocení projektu je pro úspěšnější schválení dotace lepší rychlejší doba návratnoti?
Druhá otázka, lze výši dotace počítat z celkové investice s DPH, když žadatel nemá nárok na odpočet DPH (např. u obce, která si v tomto případě DPH nemůže uplatnit)?
děkuji
Dobrý den,
předpokládám, že předmětem dotazu není rozdíl mezi prostou a reálnou dobou návratnosti (viz příloha č. 7 k vyhlášce 425/2004 Sb.)

Ekonomické hodnocení projektu je třeba provést pravdivě bez násilného upravování výsledků. Z hlediska výběru projektů pro přidělení dotace není vhodný projekt s extrémně krátkou návratností (takovýto projekt není třeba dotovat, protože je snadno financovatelný z vlastních úspor), ani projekt, který nemá návratnost v době své životnosti. Smyslem dotace je podpořit projekty, které jsou ekonomicky smysluplné, avšak jejich návratnost není pro investora příliš atraktivní. Domnívám se, že projekty vhodné pro poskytnutí dotace vykazují IRR v rozmezí blízkém kolem 10%. (Podotýkám však, že je to můj subjektivní názor)

Odpověď k druhé části otázky je uvedena v odpovědi na dotaz č. 31578.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk