Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.2.12 / dotaz č. 31331
Dobrý den!
Mám dotaz ohledně zateplení střechy.Budeme stavět RD cca 200m2,střecha valbová.Chtěli by jsme zateplit střechu nadkrokevní izolací např.: Linitherm pal n+ 160mm , nebo : Bramac Therm Top 160mm.
Aby jsme se vyhnuli problémům s izolací dovnitř.
Děkuji

Dobrý den, bohužel jsem zcela nepochopil dotaz. Rozhodně nadkrokevní izolace je správná cesta. Tvrdím, že tepelná izolace pod krokvemi vznikla jako nouzové řešení a je to stavění od střechy dolů. Nadkrokevní systémy nabízí i další firmy, např. firma Rockwool má nadkrokevní držáky, mezi které se pokládá tepelná izolace, firma URSA propaguje vytvoření námětků zextrudovaného polystyrénu, firma Isover zase použití desek z tvrdé minerální vlny. Jiné řešení má i obchodní firma Dektrade. U všech systémů je nutné pod tepelnou izolací vytvořit parotěsnou zábranu – a je jedno, zda ze speciálních fólií či zda se na toto použije těžký asfaltový pas (ideálně s nosnou vložkou z hliníkové fólie). Důležité je řešení okolo krokví. Osobně se domnívám, že je vhodnější kontralatě použít jako falešné krokve, které přesahují přes okraj střechy a skutečné nosné krokve ukončit na zdivu tak, aby byly celé ve vytápěné zóně. Tím se, pokud je dobře provedena parotěsná vrstva, předejde problémům s hnilobou krokví, napadáním škůdci apod.
Zdraví
Roman Šubrt