Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.2.12 / dotaz č. 31371
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu, jak zpracovat přílohu č. 10 k aktivitě B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově, na kterou připravujeme žádost o dotaci na obnovu topného systému v základní škole.
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
příloha č. 10 je dostupná pro oblasti E.1 a E.2, doporučoval bych je vzít jako vzor (vhodnější pro váš účel se mě jeví příloha č. 10 pro oblast E.2). Obsah přílohy doporučuji upravit dle potřeby pro konkrétní projekt. Příloha 10 by měla obsahovat, cituji ze seznamu příloh programu EFEKT "Podrobná osnova, harmonogram a popis realizace akce a kalkulace nákladů a výnosů realizace akce. Pro aktivity E1 a E.2 použijte připravené formuláře, pro ostatní aktivity vytvořte přílohu č.10 samostatně." Veškeré potřebné údaje najdete v projektové dokumentaci a v energetickém auditu.
Přílohu č. 10 pro oblast E.2 najdete na adrese: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/30717/30734
S pozdravem R. Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk