Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.2.12 / dotaz č. 31479
Příjemný den!
Budeme zateplovat RD (zdi 30 cm cihly) z roku 1938 zevnitř.Jinak to totiž nejde, protože mezi sousední zdí je minimální mezera (soudka), kterou sotva projde kočka.
Rozhodujeme se pro následující postup:
Fasádní polystyren EPS-F tl. 100 cm, který nalepíme celoplošně na zeď vhodným lepícím tmelem + parozábrana (je prosím nutná?)+ přizdít cihlou (jaká tloušťka?) + sádrokarton nebo perlinku a nahodit (lze použít mozaikovou omítku?
Je to prosím správné nebo existuje jiný postup.
Nevím ještě prosím, jak tuto zeď propojit nebo izolovat od země, která je beton+dlaždice.
Jedná se o přízemní místnosti, RD není nijak izolován.
Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den,
Dokáži si představit vaše důvody pro zateplování z vnitřní strany. Tento způsob není příliš častý a jsou k tomu důvody. Tento způsob zateplování má nevýhody v tom, že se zmenšuje vnitřní prostor, ale zejména klade vysoké nároky na technické provedení zateplení. Při špatném provedení může docházet k výskytu plísní. Podmínku pro vnitřní zateplení (když už se pro něj rozhodnete) je u suchá stavební konstrukce. Svislé konstrukce by neměly být vlhké od spodní vody či vzlínající vlhkosti. Objekt by měl být izolován proti vlhkosti. Dále relativní vnitřní vlhkost při 20°C by neměla být vyšší jak 40 %.
Z hlediska promrzání konstrukce je situace v tomto případě horší (vnitřní zateplení) podstatně horší než u nezateplené konstrukce, protože teplota t = 0°C je posunuta až do vnitřní tepelné izolace. Spolu s extrémním vlivem povětrnosti je konstrukce vystavena vysokým nárokům a její funkce a životnost je výrazně snížena.
Další věcí je tepelná akumulace, která při vnitřní zateplení je minimální. Tepelné izolace (pěnový polystyrén a minerální vata) mají nízkou tepelnou akumulaci, která sice umožňuje rychlé vytopení místnosti, ale po přerušení vytápění teplota rychle klesá.
Co se týče použitých materiálů, dobré se poradit s výrobcem, popř. dodavatelem materiálu a jeho skladby. Nejenom z hlediska funkčnosti a tepelně tech. vlastností ale i z hlediska hygienických (zda jsou určeny pro vnitřní použití).
Z výše uvedeného vyplývá, že zateplení z vnitřní strany konstrukce není příliš vhodné a pokud se pro něj rozhodnete je nutné, aby ho prováděla specializovaná a proškolená firma na tyto činnosti. Ta by měla na základě prohlídky na místě rozhodnout zda vůbec realizovat tento způsob zateplení a jakým způsobem. Součástí realizace by měl být projekt řešící všechny detaily zateplení.
Nerad bych touto cestou bez znalosti místní situace doporučoval nějaký postup u takto choulostivých řešení zateplení.
S pozdravem
Ing. D. Staněk
Odpovídá:  Ing. Dan Staněk* - EKIS Kolín tisk