Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.2.12 / dotaz č. 31481
Dobrý den, chtěl bych se zeptat k žádosti o dotaci aktivita B1 v rámci programu Efekt 2012, musí být osvětlovací tělesa umístěna na sloupech a na pozemku ve vlastnictví žadatele/ v tomto případě obce? Osvětlovací tělesa jsou ve vlastnictví obce (to bychom doložili inventurním soupisem).děkuji

Dobrý den,

Podpora v aktivitě B1 je určena pro osvětlovací tělesa a řídící systémy veřejného osvětlení. Osvětlovací tělesa nemusí být osazena na sloupech a pozemku obce, v řadě případů jsou umísťována např. na sloupech nadzemního vedení nn distribuční sítě v majetku ČEZ, a.s.
V příloze č. 9 žádosti je třeba doložit relevantní doklady o vztahu ke zhodnocovanému majetku, což může být např. inventurní soupis. Současně doporučuji přiložit i doklad, na jehož základě je umožněno osvětlovací tělesa umístit a provozovat na cizím zařízení.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk