Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.12 / dotaz č. 31486
Dobrý den.
Před časem jsem koupil jednopatrový domek typu VaZ, Stavoprojekt H.Králové/Trutnov(kolaudace 1975) nepodsklepený z cihel Týn I a Calofrig, tloušťka stěn 30 cm, vytápění a teplá voda plyn, střecha plochá, ale dvojitá (zdá se dobrá izolace). Vyměnil jsem okna za plastová dvojitá. K dispozici krbová kamna v obýváku v 1.podlaží, kde se převážně bydlí. Domek je celý den osluněný.
Vzhledem k věku (72) a ovdovění hledám ještě nějakou EKONOMICKY zajímavou možnost jak zateplení vylepšit. Potomci bydlí ve svém, takže nechci zbytečně investovat do drahých zateplení.
Vidíte ještě nějakou možnost jak snížit náklady na vytápění?
Děkuji za odpověď a s pozdravem
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Dům stavěný začátkem 70.let je řešen podle tehdejších stavebních předpisů a norem, které problematiku dostatečné tepelné izolace řešily s daleko nižšími požadavky. Tomu odpovídá i volba konstrukčních řešení a materiálů.
Pokud jde o obvodovou stěnu z pálených cihel CD Týn tl. zdiva 29 cm, je tepelná vodivost λ 0,45 (W/m.K) a součinitel prostupu tepla tohoto zdiva 0,65 (W/m2.K)
Křemelinové tvárnice Isostone z Kalofrigu Borovany nemají rovněž dostatečné tepelně izolační vlastnosti. Při tloušťce zdiva 30 cm dosahují součinitele prostupu tepla cca 0,85 (W/m2.K). To je přibližně 5x až 6x méně než doporučuje současná norma!
Současná platná norma ČSN 73 0540-2 rozlišuje tři hodnoty součinitele prostupu tepla a to – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu v souladu s novými evropskými směrnicemi. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od tepelného odporu R, kde je to naopak).
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro vnější stěnu zděnou 0,30 (W/m2.K), ale s tím, že do konce roku 2012 se ještě připouští hodnota dle původní verze normy 0,38. Hodnota doporučená je 0,25 (W/m2.K), pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu 0,18 až 0,12 (W/m2.K).
Pro dosažení doporučené hodnoty tepelné izolace zdiva je potřeba počítat cca 14 až 16 cm tepelné izolace například na bázi polystyrénu (EPS 70 F) nebo izolace na vláknité bázi (Rockwool. Ursa apod.
Na dotaz, zda existuje „ekonomicky zajímavá“ možnost zateplení je těžká odpověď. Obvodové zdivo je bezpochyby slabým článkem obvodové obálky domu a zateplení je doporučeno. Návratnost je jistě dlouhodobá, v řádech desítek let.
Zateplení bude vyžadovat i střecha. Patrně se jedná o dvouplášťovou konstrukci. Zateplení i zde bude něco stát. Z hlediska návratnosti byla vhodná výměna oken, která je provedena.
Snížení nákladů na vytápění s menší investicí lze dosáhnout například větším využitím levnějšího paliva (krbová kamna s výměníkem), nebo osazením kondenzačního plynového kotle, který má vyšší účinnost a návratnost je v řádu několika let. Je však nutno posoudit vhodnost otopné soustavy a radiátorů z hlediska změny teploty a teplotního spádu topné vody.
Bezplatnou osobní konzultaci můžete využít v poradenském středisku EKIS, kontakty najdete na www.eccb.cz. V rámci porady, pokud přinesete plány domu, je možno pokusit se najít nějaké další vhodné řešení, například v zateplení střechy.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk