Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.3.12 / dotaz č. 31520

Věc : Dotaz pro bezplatné poradenství

Vážený pane inženýre,
prosíme Vás o pomoc a o radu, jak odstranit z našeho rodinného domu plísně.
Dům je stavěn v letech 1976 – 1984 svépomocí. Po celou dobu byla v domě osazena standardní dvoukřídlá okna s dvojím zasklením. V té době se již objevovaly plísně. Dům je stavěn ze svépomocí vyráběných škvárobetonových tvárnic o rozměru 45 x 30 cm, jako hlavní obvodová stěna. Z vnitřní strany tvárnic je dán 3-4 cm silný pěnový polystyrén a dále je stěna přizděna pálenými cihlami 30x15 cm podélně, tj. na 15 cm tloušťku. Celkově je tedy tloušťka obvodových zdí cca 53 cm. V přízemí jsou to cihly plné pálené, v 1.patře jsou již z větší části zazděné cihly duté dvouděrové. Na povrchu je stěna opatřena vápenocementovou omítkou, zvenčí + škrábaný břizolit. Skladba zdí viz obrázek v příloze.
V loňském roce jsme provedli výměnu všech oken v přízemí a v 1.patře. Nová okna jsou plastová Trocal 88+, trojskelná se stavební šířkou rámu 88 mm, s celkovým koeficientem 0,8 od výrobce Regno Slaný. Tato okna jsou zařazena do programu Zelená úsporám. Po této změně a tudíž i zateplení jsme očekávali zlepšení stavu a vymizení plísní, ale opak je pravdou. Plísně se v hojné míře objevují stále a je nutné je 1x za 14 dní stříkat Savem. Savo je sice účinné, ale pouze na krátkou dobu a navíc velmi silně po aplikaci zapáchá. Jiné prostředky proti plísním vč. modré skalice nemají takovou účinnost. Je naprosto zřejmé, že plísně ani chlorové přípravky nepřispívají našemu zdraví.
V letošním roce zamýšlíme opravit střechu z důvodu zatékání. Horní krycí vrstva – pozinkovaný plech má již několik děr a proto uvažujeme o jeho sundání nebo jeho překrytí asi 10 cm polystyrenu a horní hydroizolační vrstvou buďto folií z měkčeného PVC nebo zateplení polystyrenem s překrytím asfaltovými pásy. Můj názor je takový, že když už se bude hýbat se střechou, měli bychom jí rovnou zateplit. Nějaká tepelná izolace tam sice je, ale ne v moc silné vrstvě. Dům stavěl náš otec, my všichni jsme mu pomáhali. Je to již téměř 30 let, nám bylo v té době nějakých 15 let, otec již nežije. My si to již přesně nepamatujeme a stavební plány v tomto směru nejsou příliš detailní. Myslíme si, že skladba stropu nad 1.patrem a tudíž střechy je následující: ocelové překlady profilu I 16 s keramickými stropnicemi Hurdy 120 cm, dále betonová vrstva do zbývajícího profilu I 16. Na tomto povrchu by mohla být vrstva asfaltové penetrace, možná i vrstva asfaltové lepenky. Dále by měla být skelná čedičová vata, která již tehdy v době instalace byla značně potrhaná. Na této izolaci je položena vrstva polystyrénu v tloušťce cca 3-4 cm. Na deskách polystyrenu je provětrávaná vrstva škváry – tehdy poldovského popela z kotelny, v tloušťce cca 15 – 50 cm, pro vytvoření sklonu střechy. V její spodní části je uděláno provětrávání této vrstvy popela a to ze zbylých patek od keramických Hurdy, které se jinak osazují na ocelové profily I 16. Tyto „kanálky“ jsou křížem po celé střeše a po obvodu střechy přímo u zdi atiky. Kanálky vyúsťují ven fasádou přes anticorové vrtané plechy s množstvím otvorů o průměru cca 8 mm. Tyto průduchy jsou již asi před 10 lety zastříkány montážní pěnou z důvodu, aby se vrstva střechy neochlazovala. Tento nápad však na odstranění plísní nefungoval. Do dnešního dne jsou tyto průduchy stále zastříkány. Na této vrstvě škváry je betonová vrstva o tloušťce cca 6-8 cm. Beton je dále kryt asfaltovým nátěrem s nalepenými asfaltovými pásy a jako poslední vrchní vrstva je dán zmíněný pozinkovaný plech. Skladba střechy je pro názornost nakreslena na obrázku – viz další příloha.
Mám tudíž na vás prosbu, a to jestli má vůbec nějakou cenu dále rovnou plechovou střechu nějak zateplovat, či ne. To samé by nás zajímalo, zda by pomohlo i provedení zateplení vnějších obvodových zdí vrstvou polystyrénem s provedením nové vrstvy fasády.
Pro informaci o zazdění nových oken přidávám nákres osazení oken do obvodové stěny domu – viz další příloha. Největší výskyt plísní je právě v ostění oken a dále pak v různých koutech za nábytkem, nad okny, na horní straně obvodových stěn pod stropem atd… Pro představu přikládám několik fotografií. Na jedné fotografii je dobře vidět u ostění (na žlutě vymalované stěně) náznak uschlé vrstvy obvodové stěny, která byla v nedávných mrazech vyloženě mokrá. Na obrázku je přesně vidět na uschlé skvrně místo, kde je uvnitř obvodové stěny vrstva polystyrénu. Celá část stěny až k vnitřnímu polystyrénu je při nízkých teplotách mokrá. Vnitřní zbylá část stěny v tloušťce cca 15-20 cm je stěna suchá a o mnoho teplejší. Pro informaci o teplotách obvodových stěn jsem měl z práce zapůjčený digitální laserový teploměr a provedl jsem množství kontrolních měření teplot povrchů stěn. V době venkovních mrazů okolo – 15°C byly teploty v ostění od +5°C do + 12°C. Vnitřní povrchová teplota místnosti byla +16 °C. Teplota v místnosti +18°C až +20°C. Opět bylo potvrzeno tímto měření, že vrstva polystyrenu uvnitř obvodových zdí dům izoluje. Bohužel však místo této izolace je hodně uvnitř obvodové stěny, tudíž okno je osazeno více ke vnějšímu okraji stěny a proto se ostění rosí a vznikají časté plísně.
Myslím, že jsem náš problém popsal snad pochopitelným způsobem. Uvítal bych, kdyby nám mohl někdo pomoci, a to buď bezplatnou konzultací nebo i konkrétním odborným posudkem, který by vedl k odstranění plísní a zateplení celého domu.
Rád bych tímto poprosil přímo Vás, jako určitě špičkového odborníka přes tuto problematiku o pomoc.

Předem mnohokrát děkuji za jakoukoli zprávu a navržený způsob odstranění našeho problému.

Vážený pane Lukavský,

dle telefonické dohody Vás budu čekat na osobní konzultaci v pondělí 12.3.2012 v 15:30h ve středisku EKIS na Kladně zřízeném při společnosti ITES spol. s r.o., Petra Bezruče 1556, Kladno.

Děkuji
S pozdravem

Radek Bělohlávek

Kontaktní adresa:
ITES spol. s r.o.
Petra Bezruče 1556
272 01, KLADNO

Tel.: +420 312 243 147
Fax.: +420 312 248 787
E-mail: belohlavek@ites-kladno.cz
Odpovídá:  Ing. Radek Bělohlávek* - EKIS Kladno tisk