Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.2.12 / dotaz č. 31578
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, v rámci programu efekt 2012, aktivita B1 nelze počítat dotaci z celkových nákladů včetně DPH, i když se jedná o neplátce DPH a nebo se jedná o plátce DPH ale DPH si nemůže uplatnit, protože nesouvisí s jeho ekonomickou čiností (případ obcí)? Ptám se proto, že do žádosti (podle vzorového formuláře) se uvádějí pouze celkové náklady na realizaci projektu, ale bez DPH. V podmínkách programu se uvádí, že žadatel (pokud je plátcem DPH) nesmí náklady na DPH zahrnout do nákladů hrazených z dotace, ale nevím, jak je to v případě, co uvádím výše. děkuji

Dobrý den,
k odpovědi na Váš dotaz využívám citaci vysvětlení podaného administrátorem programu:

„Viz text programu, bod. 16. Buď je žadatel plátce, pak z dotace nehradí DPH a kalkulace uvádí bez DPH, nebo není plátce. Další skutečnosti (bude či nebude si žádat o vrácení) nejsou relevantní.“

V odstavci V. uvedete (nezávisle na tom, zda jste plátce nebo neplátce DPH) v souladu s formulářem náklady bez DPH. Totéž se týká i finančních zdrojů v témže odstavci.
K údajům v odstavci VI. dále cituji:

„Bod VI. obsahuje kolonku Celkové náklady na realizaci projektu (bez DPH), takže se dá o 2 řádky níže odvodit, že Podíl státní podpory na celkových nákladech se týká těchto celkových nákladů bez DPH. Text programu uvádí, že výše podpory je max. 40%.“

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk