Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.2.12 / dotaz č. 31638
Dobrý den, k žádosti o dotaci, efekt 2012, aktivita B1 se vyplňují předpokládané investiční náklady, v případě, že je zpracován EA, i rozpočet, i přesto se berou hodnoty pouze z EA? V EA je uvedeno Celkové investiční náklady 475 tis.Kč=Náklady související s pozdrženou úsporou 190 tis. + náklady související s úspornými opatřeními 285 tis.podle rozpočtu jsou předběžné náklady 457 300,-z které částky mohu vycházet a psát do žádosti 475 tis., nebo 285 tis. nebo 457 300,-?děkuji
Dobrý den,
Dle bodu 15 podmínek Programu "Započítat lze náklady vzniklé po 1.1.2012 s výjimkou nákladů na projektové práce
a zpracování energetického auditu, které se mohou započítat, pokud datum jejich zdanitelného
plnění nastal po 1.1.2011."
uznatelné náklady aktivity B1 jsou specifikovány v bodu 40 "Podpora je určena pro osvětlovací tělesa a řídící systémy (nikoli pro konstrukční prvky a kabeláž)"
O redukci takto specifikovaných uznatelných nákladů se v textu programu nepíše.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk