Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.2.12 / dotaz č. 31659
Dobrý den,
budu muset díky chytrým hlodavcům provést rekonstrukci půdní izolace,tedy po zacelení otvorů. v této souvislosti jsem narazil na produkt který je nazýván stříkaná izolační pěna což je polyizokyanurátová pěna zvana polyiso.
Můžete mi prosím sdělit něco o výhodách a nevýhodách této izolace - tedy jak je to s propustnosti vzduchu ,kondenzací a pak jak chutná hlodavcům.
děkuji
Srovnání PUR a PIR pěny (polyizokyanurátová pěna zvaná polyiso)

Písmeny PUR se označuje pevná a lehká plastická hmota (sestrojil ji Prof. Dr. Otta Bayer roku 1937), což je polymer vyráběný tzv. polyadicí diizokyanátů a dvoj- nebo vícesytných alkoholů za vzniku karbonátové (uretanové) vazby. Je chemicky inertní, takže odolává plísním a všem mikroorganismům. Napěněním získává nízkou objemovou hmotnost a vynikající tepelně izolační vlastnosti. U nás je známý pod názvem molitan, z latinského molis (měkký) s koncovkou převzatou z názvu polyuretan. Za tento český název vděčíme Aleně Knappové, která tehdy pracovala v podniku Gumotex Břeclav, kde se tato hmota vyráběla.
PIR je tuhá polyisokyanurátová pěna, která se svým vzhledem i tepelně izolačními vlastnostmi podobá materiálu PUR; oproti ní má dobrou požární odolnost. Desky PIR jsou vhodné zejména jako tepelná izolace plochých střešních plášťů. Tuhé desky požadované tloušťky (pro šikmé střechy nejčastěji 40 až 80 mm) se opatřují oboustranným krytím povrchu různého typu (plast, plech, speciální minerální rouno).

Vyznačují se nízkou objemovou hmotností (32 kg/m3), takže oproti klasické minerální izolaci s objemovou hmotností kolem 150 kg/m3 usnadňují rychlou montáž a snadnou přepravu; mimoto nekladou takové nároky na konstrukci střešních prvků. Pro izolaci plochy 15 m2 je hmotnost balení 45 kg; pro stejnou plochu by potřebná minerální izolace vážila 382 kg.

Když se budete o tyto materiály zajímat, narazíte na zkratky, které připomínají opravdové jazykolamy. Tak například desky PUR i PIR se vyrábějí odléváním a následným řezáním na potřebné tloušťky; výrobce uvádí, že neobsahují ani FCKW a HFCKW, nebezpečné zejména pro ozónovou vrstvu, formaldehyd ani jiné nebezpečné složky.

Zkratka FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoff) se v němčině používá pro plně halogenované chlorfluoruhlovodíky (tvrdé freony; anglická zkratka CFC), HFCKW jsou neúplně halogenované chlorfluoruhlovodíky, tzv. měkké freony; anglická zkratka HCFC.

Přednosti nových izolací
Desky PIR mohou mít při svých tepelně izolačních schopnostech překvapivě malou tloušťku – vzhledem k tomu, že jejich součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) dosahuje hodnoty 0,023 W/m2K), je postačující tloušťka desek PIR 40 až 80 mm oproti zhruba dvoj- až trojnásobné doporučené minerální izolaci.
Vzhledem k tomu, že většina (cca 90 procent) pórů hmoty je uzavřená, nepřijímají desky PIR vlhkost a nemění tak svůj objem ani hmotnost. Kromě nižší hmotnosti se desky PIR hodí pro střešní izolace pro svoji odolnost vůči tlaku – ta je minimálně 15 tun na 1 m2, tedy asi trojnásobek toho, co „unesou“ střešní tepelné izolace vyrobené z minerální vaty.

Oproti tepelné izolaci z pěnového polystyrenu či styroporu jsou desky PIR méně hořlavé (třída hořlavosti: B2 podle DIN 4102), nedoutnají, netaví se a při hoření netvoří kapky. Snášejí teploty do +90 °C, krátkodobě až do +250 °C.

Výhody a nevýhody obou systémů:
- výhoda Polyisa oproti PUR - cena (ovšem ne v ČR)
- zvýšená zvukotěsnost

- výhoda PUR oproti Poliysu - zpevnění stavby
- uzavřená nenasákavá struktura
- lepší tepelný odpor při stejné síle nástřiku

Srovnání technických parametrů najdete třeba zde.

http://www.temati.com/files/Downloads/TDS/CZ/TDS%20algemeen/TDS-PUR_PIR_CZ.pdf

Hlodavcům by tato pěna neměla chutnat.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk