Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.2.12 / dotaz č. 31664
Dobrý den
Společenství vlatníků bytového domu chce zateplit fasádu a střechu domu. Podstatnou část fasády tvoří lodžie. Ptám se , zda je
teoreticky nebo prakticky dořešen vztah úspory energie při 1. Jen zasklení lodžií
2. zasklení lodžií+ zateplení pláště
3. kompletní zateplení pláště+ lodžií
bez zateplení
Děkuji
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu na zateplení domu a zasklení lodžií uvádím.
Teoretický vztah mezi dosažitelnými úsporami a náklady na tepelnou izolaci a zasklení lodžií lze zjistit výpočtem tepelných ztrát pro každou z uvedených alternativ způsobem, kterým se běžně vypočítávají tepelné ztráty domu. K tomuto je třeba znát stávající složení obvodových stěn a předpokládané provedení izolací, tj. použité materiály, jejich tloušťky a provedení. Tento výpočet může provést projektant-stavař, nebo energetický auditor. Z výpočtu pak vyplyne možná úspora energie a související snížení nákladů na vytápění.
Praktický vliv dodatečné tepelné izolace a zasklení lodžií lze zjistit až po realizaci jedné ze uvedených alternativ porovnáním stávajícího stavu se stavem po realizaci např. porovnáním faktur za odebrané teplo. Také je možné získat od firmy která by uvedené úpravy prováděla reference na již realizované akce a u uživatelů pak zjistit jak skutečný přínos, tak vynaložené náklady.
Zasklení lodžií, mimo úspory energie, přináší možnost dlouhodobějšího využívání prostoru lodžie v průběhu roku. Dodatečná tepelná izolace pak snížení spotřeby energie o cca 30 % v závislosti na použitých materiálech, rozsahu a provedení.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk