Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.2.12 / dotaz č. 31688


Věc: Vytápění bytu v zimním období

Prosím o zodpovězení následujícího dotazu nebo o jeho zprostředkování příslušné osobě.
Jsem uživatelkou bytu v družstevním domě postaveného tradiční technologií zděním asi před 40-ti roky. Dům je 2 podlažní, v každém podlaží jsou 3 byty. V bytě je trvale hlášena maminka, ale protože její zdravotní stav vyžaduje dohled 24 hodin denně, je u mě v bytě a byt v družstevním domě je užíván příležitostně a v zimním období minimálně. V domě bylo dříve ústřední vytápění na topný olej, ale většina nájemníků se rozhodla asi před 15-ti lety o jeho zrušení a nahrazení přímotopy. Nájemník pode mnou si stěžuje, že nemůže svůj byt svými přímotopy vytopit a nutí mě topit v bytě, i když tam v zimě nikdo delší dobu není. Prosím Vás o odpověď, zda má pravdu můj soused a s ním stavební bytové družstvo, že musím byt vytápět, nebo já, když tvrdím, že nemám žádnou povinnost byt vytápět.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Energetické poradenství EKIS je bezplatná služba pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Nikoliv tedy pro řešení občansko právních sporů mezi sousedy v bytových domech.

Přesto si dovolím několik poznámek:
Stavební konstrukce oddělující od sebe jednotlivé byty jsou z hlediska tepelně technických vlastností dimenzovány podle výpočtových teplot odpovídajících běžnému užívání bytů. Nevytápěním bytu způsobujete zvýšenou tepelnou ztrátu sousedním bytům, která u nich znamená v každém případě zvýšení nákladů na vytápění, v krajním případě i nemožnost dosažení projektované vnitřní teploty, pokles povrchové teploty pod rosný bod spojený se vznikem plísní apod.
Na uvedené téma najdete ve vyhledávači např. pod klíčovými slovy „povinnost vytápět byt“ nepřeberné množství otázek, odpovědí a diskusí, které nemá význam na tomto místě citovat. Jako relevantní odpověď na Vaši otázku si však dovoluji citovat odpověď kompetentního odborníka v dané oblasti (http://forum.tzb-info.cz/109003-minimalni-teplota-v-byte/vsechny-prispevky):

Cituji
„Podle §§ 689 a 690 občanského zákoníku musí být byt užíván tak, aby nemohlo docházet k poškozování ostatních uživatelů bytů v domě. V případě nedotápění jednotlivých místností určitého bytu v domě dochází k tomu, že vlivem prostupu tepla stěnami (včetně podlahy nebo stropu) jsou sousedící byty ochlazovány, a zvyšují se tak náklady na jejich vytápění. Přesto, že příslušné ustanovení občanského zákoníku hovoří o nájemních bytech, platí uvedené fyzikální zásady o prostupu tepla zcela obecně a lze je tedy uplatňovat, i když byty přejdou do osobního vlastnictví. Na uvedený nedostatek v provozu ústředního vytápění uvedeného bytu je třeba upozornit správu domu s požadavkem na zajištění nápravy. Pokud by tento postup nebyl úspěšný, je třeba se obrátit formou žaloby na příslušný soud.
Ing. Vincenc Staněk“
konec citátu

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk