Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.3.12 / dotaz č. 31855
Hezký den.
U oken se jde dozvědět o součiniteli tepelné vodivosti, aplikací vzorečku k výpočtu přenosu tepla za čas si však nejsem jist. Mohli byste prosím přibližně odhadnout energetické ztráty nejběžněji používaného typu oken v době zimy? Pokud by šlo, můžete energetický tok skrze okna vyjádřit i v penězích. Děkuji.
Vážený pane,
pokud znáte hodnotu součinitele prostupu tepla U (u oken nelze hovořit o tepelné vodivosti), pak můžete snadno spočítat výpočtovou tepelnou ztrátu pro určitou tepelnou oblast (výpočtiová venkovní teplota) a pro určitou vnitřní teplotu. Q=U*S*(ti-tout)
Například pokud U=1,1 W/(m2.K), plocha okna S=2m2, výpočtová venkovní teplota -12°C (např. v Praze) a vnitřní teplota např. 21°C, pak výpočtová tepelná ztráta (vlastně ztrátový výkon) Q je 1,1*2*(21-(-12))=72,6W, t.j. 0,073kW
Znáte-li výpočtovou tepelnou ztrátu Q pak můžete použít výpočtový nástroj Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
(http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody), odškrtnete položku ohřev vody a dosadíte výpočtovou tepelnou ztrátu a vyjde vám, že tím oknem unikne přibližně 0,2MWh za rok (200kWh). Kliknutím na položku Náklady (vpravo od výsledku) otevře se vám tabulka Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva (http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva?energie_gj=0.6).
Tam si najdete kolik zaplatíte při použití určitého paliva, např. při použití Dřevěných pelet to činí 195Kč. POZOR v této tabulce jsou započteny i náklady na stálé platby (u elektřiny či plynu), takže se hodí spíše k výpočtu celkových nákladů na vytápění pro celý dům. V tomto případě je lepší vzít sloupec Cena paliva v Kč a prostě vynásobit spotřebované teplo (200kWh) cenou (2,60Kč/kWh) t.j. vyjde vám 520Kč. Zde ovšem zanedbáváme tepelné ztráty infiltrací, což je u nových a těsných oken možné, nicméně u starých a netěsných oken by to vedlo k znatelně nižším hodnotám, než kolik jsou skutečné tepelné ztráty tím oknem.
Také je možné použít například program HESTIA Vivid (http://hestia.energetika.cz/).
Z vašich opakovaných dotazů soudím, že se chcete získat hlubší vhled do oblasti energetiky, možná by bylo vhodné prostudovat si nějaké knihy z tohoto oboru, kde je to vysvětleno mnohem podrobněji a lépe než to jde udělat v této poradně. Například pro účel výpočtu tepelných ztrát je docela dobrá i když už starší kniha Antonín ŘEHÁNEK Jaroslav / JANOUŠ Tepelné ztráty budov a možnosti jejich zmenšování se dá koupit v antikvariátu za pouhých 85Kč (http://www.antikvariat-nika.cz/tepelne-ztraty-budov-a-moznosti-jejich-zmensovani-rehanek-jaroslav-janous-antonin/).


S pozdravem Mgr.F.MacholdaKM
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk