Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.3.12 / dotaz č. 31872
VÁŽENÝ PANE INŽENÝRE ŠUBRTE,

SE ZÁJMEM JSEM SI PŘEČETL VÁŠ ČLÁNEK Tepelné izolace v otázkách a odpovědích.pdf, A ZAUJALA MNE PŘÍLOHA Č. 15 - PROCENTUÁLNÍ ÚNIKY TEPLA JEDNOTLIVÝM KONSTRUKCEMI .
NENAŠEL JSEM VŠAK ODKAZY NA TYPY A STRUKTURU ŘEŠENÝCH BUDOV PRO UVEDENÉ VARIANTY 1-8.
BYLO BY MOŽNÉ ZÍSKAT TATO DATA?

DĚKUJI VELICE ZA VÁŠ ČAS.
Šlo o objekt, který je v dokumentu, který je ke stažení na našich stránkách www.e-c.cz ke stažení. Jde o jednopatrový rodinný dům o rozměru 10 x 10 m a výšce 6 m. Skladby konstrukcí byly ve výpočtech uvažovány různě dle toho, o jakou variantu se jednalo. Upozorňuji, že jde o výpočty z roku 2003, tedy téměř 10 let stará publikace. Návrhy tlouštěk tepelných izolací vycházely z tehdy platných požadavků normy na tepelné izolace. V dnešní době bych řešil tepelné izolace mohutnější a okna výrazně lepší.

Dům byl vždy posuzován s využitím tepelných zisků z oslunění a z vnitřních zdrojů a bez nich (varianta A a B). Tento dům se počítal v následujících variantách:
Varianta 1: Klasický starší dům, stěny se součinitelem prostupu tepla
U = 1,4 W/(m2.K) (například cihelná stěna z plných cihel o tloušťce 45 cm), okna dvojitá, strop hurdiskový s izolací z pěnového polystyrénu o síle 4 cm, podlaha na terénu s izolací 2 cm a tepelné mosty ve výši deltaU = 0,1 W/(m2.K).
Varianta 2: Stejný dům, ale stěna je zateplená 10 cm pěnového polystyrénu.
Varianta 3: Opět stejný dům, ale okna jsou vyměněná za plastová se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/(m2.K).
Varianta 4: Opět stejný dům, pouze střecha má dodatečnou tepelnou izolaci o síle 10 cm.
Varianta 5: Tato varianta představuje celý dům tepelně izolován tak, jak popisují předchozí varianty 2 až 4.
Varianta 6: Tato varianta prezentuje stejný dům provedený podle požadavků současné normy na tepelné izolace
Varianta 7: Opět vychází z normy. Tentokrát jsou však použity doporučované hodnoty tepelných izolací. Navíc předpokládáme lepší řešení tepelných mostů, které se projeví jejich minimalizací na polovinu.
Varianta 8: Tato varianta představuje dům, který je možné si v současné době běžně postavit bez nějakých extrémních nákladů na stavbu. Plastová okna mají součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/(m2.K), stěna je sendvičová s 16 cm tepelného izolantu, na stropě je 26 cm izolace, v podlaze 10 cm. Předpokládá se, že pozornost bude věnována zejména tepelným mostům, které se zde snížily na hodnotu deltaU = 0,02 W/(m2.K).

Zdraví
Roman Šubrt