Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.3.12 / dotaz č. 31939
dobrý den;
prosím dovoltemi následujicí dotaz,podání vysvětlení.
Kdy dochází k uplatnění přivyučtování spotřeby nákladů na ÚT 40%/40%.
Tím,že někdo šetří tak doplácí na ty co nešetří.Jak se této socialistické a komunistické vyhlášce vyhnout??.Co to je za nesmysl a je toto percentuální rozdělení platné?? a podle jaké normy.
Děkuji za podání informace.

Dobrý den,
vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetickému zákonu) v aktuálním znění.
Třebaže energetický zákon od své účinnosti od 1.1.2001 prošel řadou novel, vyhláška 372/2001 je stále platná v původní podobě vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, které rovněž vydalo metodický pokyn pro její aplikaci.
Ve Vašem dotazu je nepřesnost v rozdělení nákladů na ÚT na základní a spotřební složku. Základní složka je vyhláškou stanovena na 40 – 50 %, odpovídající spotřební složka je pak 60 – 50 %. Uvedený metodický pokyn specifikuje, kdy je třeba použít základní složku ve výši 40 % a kdy 50 %.
Základní složka ve výši 40 % se užije v případech, kdy jsou jednotlivé byty vytápěny horizontálními rozvody s kalorimetrickým měřidlem na vstupu do bytu. To znamená, že rozvody tepla v bytě jsou za měřidlem.
Základní složka ve výši 50 % se užije v případech, kdy jsou byty vytápěny vertikálními rozvody, přičemž jednotlivá otopná tělesa připojená ke stoupačkám jsou vybyvena rozdělovači topných nákladů. Místnosti jsou tedy částečně vytápěny stoupačkami i v případě, že radiátory jsou zavřené a rozdělovače topných nákladů neregistrují údaj o jejich teplotě.
Toto považuji za odpověď k první části Vašeho dotazu.
Vzhledem k tomu, že vyhláška platí již dvanáctým rokem, můžete ve vyhledávači pod jejím názvem najít nepřeberné množství více či méně seriózních diskusí, útoků či obhajob. Vzhledem k tomu, že tento server není diskusní a posláním není obhajoba nebo výklad zákonů, nechávám druhou část Vaší otázky bez komentáře. Nicméně jako seriózní technické vysvětlení související problematiky mohu doporučit např. odpověď na dotaz č. 4727 v databázi dotazů (www.i-ekis.cz) – obor měření a regulace, nebo obor ceny energií a účtování tepla – dotaz č. 31688 (na tomto portále https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/vyhledavani?co=31688)
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk