Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.12 / dotaz č. 32206
Dobrý den,
chtěl bych vás poprosit o záslání materiálů nebo odkazů na články týkající se energetické návratnosti solárních panelů.
Děkuji
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. Z Vašeho dotazu však není zřejmé, jaké solární panely máte na mysli, zda solární kolektory pro ohřev vody, nebo fotovoltaické panely pro výrobu el. energie ze slunečního záření. U obdobných instalací se většinou posuzuje ekonomická, nikoliv energetická návratnost.
K nejrozšířenějším solárním panelům uvádím informativní výpočet ekonomické výhodnosti pro následující hodnoty:
Plocha panelů: 6 m2
Životnost soustavy: 20 let
Množství energie : 4 300 kWh/rok
Za dobu životnosti : 86 000 kWh
Investiční náklady: 140 000 Kč
Cena vyrobené energie:1,62 Kč/kWh
Uvedená cena je pouze informativní, protože nezahrnuje provozní náklady (el. energie na oběhové čerpadlo) a rovněž investiční náklady i výroba se mohou lišit.
Porovnáním s cenou el. energie ze sítě v nejnižší sazbě pro akumulační topení 3,60 Kč/kWh vyplývá ekonomická výhodnost solárních panelů. Návratnost předpokládané investice je pak možno určit ze skutečné roční spotřeby el. energie, která by byla nahrazena energií ze slunce.
Instalace solárních fotovoltaických panelů na výrobu el. energie, resp. jejich připojování do sítě je v současné době pozastaveno a proto je nelze uvést. Pro rodinný domek by přicházelo v úvahu instalovat cca 5 kW a vyrobenou elektřinu používat pro vlastní spotřebu. Pro uvedený výkon lze pro kolektory s delší životností předpokládat investiční náklady cca 400 000 Kč.
Uvedenou cenu by bylo nutno projednat s možnými dodavateli, pokud by provozovatel distribuční sítě s připojením souhlasil.


S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB