Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.4.12 / dotaz č. 32333
Situace: 3 sasmostatné bytové družstva (3 bloky jednoho panelového domu) se společnou výměníkovou stanicí. Jeden vchod je rohový (na konci domu), kompletně zatelplený s vyměněnými okny; jeden je uvnitř bloku s vyměněnými okny a zateplený; a jeden je uvnitř bloku s vyměněnými okny ale nezateplený. Měřidla, která by exaktně měřila odběr tepla jednotlivých družstev nejsou instalována.

Otázka: Upravuje zákon zda je možné bez měřidel, aby zateplený blok uvnitř domu platil o nějaké procento méně než nezateplený nebo koncový blok? Stačil by k tomu posudek soudního znalce nebo to prostě bez exaktních měřidel nelze?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se jedná o 3 samostatná bytová družstva, která mají pouze jedno společné fakturační měřidlo, lze se o celkovou platbu podělit pouze dohodou nebo na základě měření.
Zákon či vyhláška takovýto vztah neupravuje, proto se buď musí družstva dohodnout na zvýhodnění zateplených objektů (což v praxi nebude pravděpodobně příliš reálné, neboť družstvo, na které nemá zatepleno, asi dobrovolně nepřistoupí na zvýšení svých plateb), nebo druhou možností je provést samostatné měření.
Lepším řešením je samozřejmě provést rozdělení nákladů na základě měření, kdy si každý objekt zaplatí to, co skutečně odebral a zcela odpadají (i s výhledem do budoucna) starosti s rozdělením nákladů. Pro vás jako zateplený objekt by to mělo být i přes určitou investici výhodné, vzhledem k tomu, že dojde ke snížení plateb.

S pozdravem
Petr Vogel

Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt tisk