Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.4.12 / dotaz č. 32407
Jako prodejce oken bych se chtěl zeptat na možnosti získání dotací na snížení enrgetické náročnosti provozu budovy. Půjde o výměnu oken a zateplení obvodových stěn. Jde o penzion. Existuje nějaký dotační program v letošním roce a co pro získání dotace je nutné udělat?
V červenci 2012 se počítá s otevřením dotačního programu Ekoenergie. Tento program bude administrován Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou Czechivest. Sledujte webové stránky MPO a Czechinvestu. Případné podrobnosti programu rád zodpovím při Vaší osobní návštěvě ve středisku EKIS v Blansku, nám Republiky 1 - 1. poschodí č.dv. 104.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Juráček* - EKIS Letovice MAS tisk