Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.4.12 / dotaz č. 32463
Vzhledem k tomu, že uvažujeme o vývozu měřičů teplé vody pro měření na patách obytných domů do Kazachstánu, nevíme jaké má výrobek splňovat normy (GOST nebo GOST R) a současně jaké jsou metrologické požadavky na toto měření v Kazachstánu. Můžete nás někam nasměrovat a poradit? Certifikaci GOST údajně provádí Strojírenský zkušební ústav Brno , ale metrologickou shodu s jejich normou asi ne.

Nevíme ani kde jejich metrologický předpis sehnat.
Dobrý den, v České republice se průtokoměry zabývá Český metrologický ústav Brno. Přední experti ČMI podle druhů měřidel zajišťují ve svém oboru kalibraci a ověřování měřidel (ve vazbě na vyhlášku o stanovených měřidlech) - p. Šmarda. Domnívám se, že jeho pracovníci jsou v ČR kompetentní kvalifikovaně poradit. Další pracoviště, které se by mohlo poradit o metrologii je Slovenský metrologický ústav Bratislava (Ing. Benková). Po splnění metrologických podmínek a ostatních požadavků vydá Zkušební strojírenský ústav Brno protokol o shodě.
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven tisk