Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.4.12 / dotaz č. 32490
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jaká povolení je potřeba, chci-li nainstalovat PV panely na střechu tovární haly do výkonu 30 kW. Energie z nich bude primárně určena na vlastní potřebu elektrické energie podniku. Děkuji
Pro uplatnění nároku na provozní podporu vyrobené elektřiny budete především potřebovat licenci na výrobu elektřiny podle energetického zákona a příslušných prováděcích vyhlášek.

Soupis k tomu potřebných dokumentů najdete na stránkách ERÚ v záložce licence (http://eru.cz/dias-read_article.php?articleId=222) , třetí z odkazů na této stránce je specielně věnován dokladům k žádosti o licenci na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů při instalovaném výkonu do 200 kW. Z něj jsou patrné i všechny ostatní náležitosti stavby a jejich završením je právě získání licence.
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk