Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.4.12 / dotaz č. 32493
Hodlám rekonstruovat velkou nemovitost a na střeše bych chtěl vybudovat FWE a ohřev vody.Jaké jsou možnosti jak financování a spolupráce.Jde o cca 1060 zastavěné ploch a po reko asi o 50 % více.
Zdravím a děkuji za dotaz.
Bohužel v současné době nevím o možnostech dotací na využívání sluneční energie, takže jedinou možností je využít zelený bonus případně prodej zelené elektřiny, kdy je toto podporováno. Pro připojení potřebujete mít souhlas rozvodných závodů a licenci. Toto obvykle pomáhají vyřídit firmy, které instalují fotovoltraickou elektrárnu.
Doporučuji vám proto obrátit se na některou firmu, případně na více firem, které se zabývají využíváním solární energie a nechat si od nich jednak zpracovat technickou a finanční nabídku, ze které vyplyne i roční očekávaná výroba elektřiny a z ní pak roční příjmy.
Pokud se týká využití sluneční energie na přípravu teplé vody, tak zde je rozhodující spotřeba teplé vody a rozložení této spotřeby v průběhu roku a v průběhu dne. Teprve na základě těchto informací lze navrhovat solární systém pro ohřev vody, případně i pro falší využití tepla slunce.
Je však důležité upozornit na to, že plocha střechy je pouze jedna a pak je nutné provést dostatečně kvalitní ekonomické propočty, které budou optimalizovat velikost termických solárních kolektorů a fotovoltaiky.
Další možností pak je instalovat pokud možno co největší plochu fotovoltických panelů a vyrobenou elektřinou nespotřebovanou pro provoz objektu ohřívat vodu.

Zdraví
Roman Šubrt