Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.4.12 / dotaz č. 32500
Dobrý den, ráda bych věděla, v jakém stádiu je vyřizování žádostí EFEKT 2012 - A.1. Malé vodní elektrárny, kde se žádost mohla podat do 28.2.2012. Je možné zjistit, zda žádost byla vyřízena kladně či nikoliv?
Dobrý den,
všichni žadatelé budou o výsledku své žádosti vyrozuměni písemně ihned po zasedání hodnotitelské komise, pravděpodobně v průběhu června 2012.
Odpovídá:  Editor MPO - EKIS Rokycany tisk