Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.4.12 / dotaz č. 32542
Dobrý den, na základě našeho telefonického hovoru vznáším dotaz. Chtěl bych si nechat nainstalovat solární systém, který by mi ohříval TUV a vnitřní bazén (60m3). Topení řeším jinak. Kolektory budou na jižní straně sklon 45st. Investice systému s 1 kolektorem bude cca 200 tis a za každý další kolektor je 15.000,- navíc. Mám navrhnuto 8 kolektorů - celková cena je tedy 300tis.
1) když bazén využívám celoročně je lepší použít vakuové nebo ploché kolektory?
2) jaký počet kolektorů je optimální vyhledem k výkonu
3) jaká velikost bazénového výměníku je optimální
Děkuji
Dobrý den,

správný postup, (který jste zřejmě již absolvoval), je připravit si perfektně zadání. Ve vašem případě bych očekával, že byste měl mít jasno jaké budete požadovat teploty v bazénu a v jakém měsíci. Kromě toho by bylo dobré mít jasno, co od solárního systému primárně očekáváte. Předpokládám, že očekáváte snížení nákladů na vytápění bazénu. Je však otázkou, jakou máte představu o velikosti úspory instalací solárního systému.
Velikost úspory bude přímo závislá na množství dodané energie a ta je přímo závislá na ploše (počtu) solárních kolektorů. Jsou zde samozřejmě technicko-provozní omezení a to je zejména hrozba přehřívání bazénu v letních měsících.
K Vašim otázkám:
ad 1)
Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Kvalitní plochý vodní kolektor je podle mého názoru dostačující, ale v zimních měsících nemá tak dobrou účinnost, jako vakuový. Často se to řeší tak, že se zvětší počet plochých kolektorů, aby se tato nevýhoda odstranila. Vakuové kolektory mají v zimě vyšší výkon, vyšší výstupní teploty, ale jsou podstatně dražší a na stejnou absorpční plochu zaberou více místa. Nákladově tak obvykle vyjdou citelně dráž. Jsou citlivější na námrazy, sníh, který z povrchu samovolně neodtává. Proto je dobré mít možnost kolektory od sněhu v zimě očistit.

ad 2)
To je předmětem výpočtu, na základě vašich požadavků. Výpočet bere v potaz mnoho proměnných počínaje lokalitou, kde se bazén nachází až po provozní detaily (časy používání bazénu, zakrývání hladiny apod.). K výpočtu nemám dostatek podkladů a je mimo rozsah této poradenské činnosti.

ad 3)
V okamžiku, kdy bude jasné, jak velký bude solární systém, projektant spočítá správnou velikost bazénového výměníku.

S pozdravem Jan Truxa
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk