Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.5.12 / dotaz č. 32902
Dobrý den,mám FVE-režim ZB na střeše RD a nyní chci udělat FVE na střeše garáže.Přišlo mi od ČEZu vyrozumění,že kdybych novou provozovnu dělal také na střeše RD,může být také v režimu ZB,ale mě se tam už nevejde.Takže nemůžou být dvě provozovny,nebo jedna,na dvou budovách,na druhé prý pouze režim PP.Je to tak správné a kdo to nařizuje ERU nebo ČEZ a jaký zákon?Popřípadě když udělám na garáži FVE př.prodej,mohu po roce přejít na ZB ? Děkuji za vysvětlení.
Vážený pane,
jako držitel licence můžete mít libovolný počet provozoven, umístěných libovolně. To je v souladu se současně platnými zákony (energetický zákon č. 458/2000 Sb, zákon o OZE č. 180/2005).

Pokud chcete novou FVE (na garáži) mít jako samostatnou výrobnu, můžete ji také provozovat v režimu výkupních cen, případně zelených bonusů - podle toho, pro co se rozhodnete. Budou pro vás platit výkupní ceny pro rok 2012, tj. 6,16 Kč/kWh (resp. 5,08 Kč/kWh u ZB). Musíte požádat ERÚ o změnu licence - budete mít 2 různé provozovny.

Pokud chcete vaši stávající výrobnu (na RD) rozšířit, opět je možné dát panely i na garáž. Do konce roku musíte celou FVE provozovat tak jako stávající, tj. v režimu ZB. Před koncem roku si můžete režim provozu změnit, pokud to pro vás bude výhodné. Musíte samozřejmě informovat ERÚ o změně výrobny a požádat o změnu licence na stávající provozovnu - dojde ke zvýšení výkonu. Pozor: podle stanoviska ERÚ budete muset měřit výrobu obou částí odděleně. Každá část bude mít nárok na výkupní ceny nebo ZB podle roku, kdy byla spuštěna.
Samozřejmě vždy je nutný souhlas ČEZ s připojením vyššího výkonu FVE, resp. s připojením samostatné výrobny na garáži.

V současnosti však je připraven nový zákon o OZE. Prezident tento zákon nepodepsal a vrátil sněmovně. Ta by o něm měla hlasovat právě nyní - v květnu 2012. Pokud bude prezident přehlasován, změní se od ledna 2013 podmínky.
FVE bude mít nárok na podporu jen v případě, že bude umístěna na budově zapsané v katastru nemovitostí. To znamená, že pokud garáž je samostatná nemovitost, můžete na ni dát FVE jako samostatnou provozovnu. Pokud garáž není zapsaná v katastru, nebo je součástí vašeho rodinného domu, pak nemáte nárok na podporu (na jedné budově je podporována jen jedna provozovna). V tom případě přichází v úvahu pouze rozšíření stávající FVE.

Doporučil bych vám požádat ČEZ o souhlas s navýšením výkonu stávající FVE. ČEZu není nic do toho, kde budou panely umístěny. Novou část FVE instalujte tak, abyste měl oddělené měření. Jinou možností je požádat ČEZ o souhlas s připojením nové FVE na garáži. Je výhodné do konce roku FVE zprovoznit. Pokud byste FVE chtěl instalovat až v příštím roce, je možné, že nebudete mít nárok na podporu.

Přeji hodně úspěchů!
Karel Srdečný, EkoWATT