Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.5.12 / dotaz č. 32914
Dobrý den,
Obracíme se na vás s žádostí o pomoc při získání dotace v programu Zelená úsporám . Žádost máme podanou od září 2010 a jedná se o program C - kotel na biomasu. V prvním kole kontrol nám byla navrácena k opravě chybných údajů v krycím listě a doložení kolaudace domu . To bylo celé doloženo i když kolaudaci jsme museli udělat na rychlo protože při prvotním podání žádosti nám bylo řečeno firmou, která nám dělala projekt a potřebné výpočty, že není potřeba ( červen 2011).
Další informaci o naší žádosti jsme se dozvěděli až v lednu 2012 a dosti nás překvapilo, že byla pozastavena. Důvodem je nesplnění podmínky, která je pro novostavby a to hodnota měrné potřeby tepla, která nesmí přesáhnout 55 kW/m2*rok. Navíc je tato hodnota pro novostavby zkolaudované od 1.1.2011. Při podání žádosti 09/2010 nám výpočet podle projektu vyšel 62 kW/m2*rok. Což v tu dobu nikdo neřešil a stačilo to.
Nezávazně na tom jsme během roku 2011 proti původnímu plánu v projektu dům zateplily ještě 50 mm polystyrenem. Po zjištění této skutečnosti s hodnotou měrné potřeby tepla jsme tedy nechaly výpočet upravit podle nového zateplení a dostaly jsme se na hodnotu 56 kW/m2*rok ?
Po né moc přesvědčivé konzultaci s naší původní firmou, která podle našeho pochybila už na začátku naší spolupráce, a nové výzvě z 23.4.2012 o doplnění žádosti, jsme se rozhodly kontaktovat vás s pomocí daného problému. Chtěly bychom prověřit výpočet ještě někým jiným jestli doplněné hodnoty odpovídají skutečnosti v které se teď dům nachází. A v případě stejného výsledku poradit jestli by nešlo nějakou další úpravou dosáhnout požadované hodnoty 55 kW/m2*rok.

Vážená paní,
nejasnosti ohledně Zelené úsporám musíte řešit s příslušným pracovištěm, kde jste dotaci podávali. Je pravda, že podmínky se měnily, je třeba vycházet z podmínek, které platily v době podání vaší žádosti. Ověřte si, zda změny vašeho projektu jsou v rámci žádosti akceptovatelné.
Jako poradenské středisko vám můžeme nabídnout nezávislé hodnocení vašeho projektu, ověření výpočtů měrné potřeby tepla a samozřejmě můžeme navrhnout opatření, která dále tuto spotřebu sníží.
S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk