Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.5.12 / dotaz č. 33370
Dobrý den, obracíme se na Vás s prosbou o informaci. Město Hluboká nad Vltavou podalo v rámci vyhlášeného státního programu na podporu úspor energií PROGRAM EFEKT 2012 žádost o poskytnutí dotace na Aktivitu B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově. Na webových stránkách MPO-EFEKT jsme zjistili, že výsledky hodnocení podaných žádostí budou známy v průběhu měsíce června. Můžeme začít realizovat rekonstrukci kotelny i před tím, než nám budou oznámeny výsledky hodnocení nebo je nezbytně nutné, abychom realizaci zahájili až poté, jinak by nám nebyly výdaje uznány jako způsobilé? A pakliže budeme muset čekat na výsledky hodnocení, nemáte k dispozici přesnější informace ohledně termínu dokončení hodnocení? Děkujeme za Vaši odpověď.
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz.

Podmínky pro čerpání dotace z Programu Efekt 2012 byly vyhlášeny na základě usnesení vlády ČR č. 813 ze dne 9. listopadu 2011.
Vámi zmíněnou rekonstrukci můžete zahájit i před vyhlášením výsledků hodnotitelské komise s tím rizikem, že pokud Vám dotace nebude přiznána, veškeré náklady půjdou na Váš vrub.
Čerpání dotace se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (v plném znění).
Účetní doklady, na jejichž základě bude příjemce čerpat dotaci, nesmí být vystaveny před datem 1.1.2012, s výjimkou nákladů na projektové práce a zpracování energetického auditu (pokud datum zdanitelného plnění nastal po 1.1.2011).
Dotace bude poskytnuta na účet, který určí příjemce, pokud nebude v Podmínkách stanoveno jinak.


Ing. Josef Šťastný, energetický poradce ECČB