Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.6.12 / dotaz č. 33564
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu, zda mohu žádat o dotaci z programu EKO-Energie (případně jiného programu) na zateplení, výměnu oken a případně změnu zdroje vytápění, nebo pořízení solárních kolektorů (případně kombinace) na provozovnu - prodejna, floristické práce. Část objektu byla využívána k ubytování. V dnešní době jsou prostory nevyužity. Děkuji.
Dobrý den, podstata Vašeho dotazu bude zřejmě vyplývat z majetkoprávních vztahů k dané nemovitosti, což lze zjistit výhradně na výpisu z Listu vlastnictví vydaném příslušným Katastrálním úřadem.
Pokud je nemovitost vedena jako rodinný dům určený k bydlení, pak pro zateplování rodinných domů sloužil program Zelená úsporám. Jeho opětovné spuštění se předpokládá v roce 2013, podmínky budou teprve upřesněny.
Pokud je nemovitost nebo její část vedena na LV a určena k podnikání lze použít program EKO-Energie - ten umožní získat dotaci například na zateplení nemovitostí, výměnu starého kotle nebo využití obnovitelných zdrojů energie. V případě splnění této podmínky lze konstatovat, že příjem registračních žádostí u tohoto programu je v termínu 27.6.2012 – 4.7.2012. Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou např. zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů. Podpořit nelze revitalizaci zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění (jedná se o objekt, u kterého nelze doložit KSE - konečná spotřeba energie) v rámci období posledních 5 let.
O dotaci mohou žádat malé a střední podniky, min./max. výše dotace 0,5/250 mil. Kč. Dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a pro malý podnik z kraje Vysočina a Jihomoravského kraje je 60 % (to znamená, že min. způsobilé výdaje musí být 833 333 Kč). Podporovány budou projekty žadatelů, jejichž převažující činnost nespadá do oborů zemědělství, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03) - takže u tohoto žadatele je třeba zkontrolovat, zda nespadá do oblasti zemědělství. Toť vše k základním informacím k programu Eo-energie, o jiném obdobně zaměřeném dotačním programu který by byl vyhlášení v nejbližší době nám není známo.