Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.6.12 / dotaz č. 33726
Dobrý den,
když máme panelový dům o čtyřech samostatných vchodech a potřebujeme pro něj energetický průkaz, znamená to, že se bude dělat jeden pro celý dům nebo budeme potřebovat čtyři průkazy?
Dobrý den,
povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dána zákonem 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou 148/2007 Sb. Zákon hovoří o zpracování průkazu pro budovu a za budovu lze považovat objekt, který má v katastru nemovistostí vlastní číslo popisné. Většinou je toto i případ několikavchodových panelových domů, takže dle tohoto výkladu zákona by se měl zpracovat skutečně pro každý vchod samostatný PENB. Povinnost zpracování je zatím (dokud nevstoupí v platnost projednávaná novela zákona) spojena s rekonstrukcí objektu a doložení k žádosti o stavebnímu povolení.
Pokud budete rekonstruovat pouze Váš vchod, je logické zpracovat PENB pouze na tuto část.

Často však nastává situace, že je několik vchodů sdruženo zároveň do jednoho společenství vlastníků jednotek a rekonstrukce je společnou investiční akcí - objekt se zatepluje a tím prochází stavebním
řízením jako celek. Zde bych se z pohledu auditora, ze znalosti tepelně technických výpočtů, přikláněl k řešení celého bloku v rámci jednoho výpočtu.

Poslední slovo má v této věci bez ohledu na výklad zákona stejně bohužel místně příslušný stavební úřad.

Přeji hezký den
Ing. Jiří Cihlář
Energetický auditorOdpovídá:  Ing. Jiří Cihlář* - EKIS Brno DEA tisk