Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.6.12 / dotaz č. 33847
1/ nikdo mi není schopen závazně říci, zdali jsou uznatelným nákladem při opatření A1 (použitý materiál pláště SVT288) také:

- APU lišta (spojení mezi ZS a rámem oken na vnější straně),

- omítka kontaktního ZS vnější

- omítka kontaktního ZS vnitřní (část domu byla zateplována vnitřkem)

Pritichůdné odpovědi na uznatelnost výše zmíněných položek mám z infolinky Zelené úsporám, nemám tedy žádnou jistotu.
Stavebník říká, že si myslí, že to uznatelné je, ale také si není jist na 100%.

2/ až budu vyplňovat onu poslední starnu žádosti o dotaci, kde se uvádí celková suma uznatelných nákladů, mám do ní započíst i náklady na energet. posudek a cenu projektu?

děkuji za odpověď

Děkujeme za Váš dotaz.
1. Budeme-li striktně vycházet z publikovaných údajů na stránkách programu Zelená úsporám, konkrétně http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/15/4754-2011_04_15_pokyn_k_priloze_i_10_web.pdf, které obsahují Pokyn k Příloze č.I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009 (to je dokument, v němž jsou přesně vyjmenovány všechny oprávněné náklady), APU lišty nepatří mezi oprávněné náklady, neboť zde mezi oprávněnými náklady jmenovány nejsou.
Ve vzoru rozpoložkování oprávněných nákladů pro zateplení fasády, jež je součástí tohoto dokumentu je položka "další komponenty kontaktního zateplovacího systému". Pod kódem SVT 288, jsou kromě tepelné izolace uvedeny: lepidlo, kotvení - hmoždinky, síťovina, penetrace, omítka a nátěr. APU lišty zde uvedeny nejsou. Z uvedeného vyplývá, že APU lišty budou spadat mezi náklady neoprávněné.
K další části dotazu: podobně platí, že naopak omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému) je uvedena jak v Pokynu, tak v popisu systému, proto je oprávněným nákladem. V Pokynu je sice uváděno zateplení fasády, nicméně ve Směrnici se mluví o zateplení vnějších stěn, bez rozdílu, zda se jedná o vnitřní nebo vnější zateplení.
2.Domníváme se, náklady na energetický posudek a projekt do celkových nákladů nepatří. Tyto údaje uváděl žadatel ve formuláři Žádosti o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření, pokud o ni žádal.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Krejčí
energetický poradce ECČB