Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.6.12 / dotaz č. 33947
Prosímvás je možné vytvořit solární systém jak jej navrhuju viz. náčrt zde? http://nyxta.deviantart.com/#/d54wfyt Na obrázku je vidět trubkový vakuový solární kolektor a vedle můj návrh - jde o deskový absorbér, který přijme energii přímo a dále ze dvou zrcadel. Myslíte že tak lze získat téměř trojnásobné ozáření, nebo je někde háček? (pokud jde o plochu skla mezí níž a absorbérem je vakuum, uvažuju využít vzpěry, eliminující podtlak)Děkuji.
Vážený pane,
jistě existuje bezpočet možností jak pomocí zrcadel zvýšit množství dopadajícího slunečního záření na kolektor. Ve vašem návrhu uvažujete dvě zrcadla, takže pokud bude plocha každého z nich stejná jako plocha absorbéru, teoreticky získáte až trojnásobek osvitu. Pozor, jde samozřejmě o průmět plochy kolmé ke slunečním paprskům (tj. vlastně velikost stínu který dané zrcadlo či absorbér vrhá v pravé poledne). Dle vašeho nákresu je plocha zrcadel o dost menší než absorbéru. V praxi bude získané energie méně, odrazivost leštěného hliníkového plechu je až 96%, ale časem klesá - jednak oxidací, jednak zaprášením.

Velmi důležité je zajistit, aby zrcadlo bylo vždy ve správném úhlu ke slunečním paprskům. Musíte tedy použít nějaký natáčecí systém, který bude kolektor natáčet podle polohy Slunce. Jinak to samozřejmě bude naplno fungovat jen pár minut denně, část dne by zrcadla naopak kolektor stínila. Takže výsledný efekt by byl špatný.
Samozřejmě při výpočtu získané energie je třeba počítat s tím, že v podmínkách ČR připadá třetina až polovina dopadající energie na difuzní složku slunečního záření, kterou zrcadly nevyužijete.
Na vašem nákresu vychází nějak divně úhel dopadu a odrazu světla - zkuste si udělat nákres v měřítku, s respektováním úhlu odrazu a dopadu slunečního záření.

Přejeme hodně úspěchů!
K. Srdečný, J. Beranovský
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk