Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.6.12 / dotaz č. 33967
Dobrý den,
v rámci dotací se často objevuje termín: "režim podpory - De minimis". Můžete mě podat nějaké, alespoň základní informace o co se jedná a jaký to má vliv na podávanou žádost?
Děkuji.
Dobrý den,
Obecně pojem veřejná podpora znamená jakákoli podpora, která je poskytována státem nebo ze státního rozpočtu, která může narušit nebo přímo narušuje hospodářskou soutěž v rámci Evropského společenství. Toto narušování je nutno chápat jako zvýhodňování jednoho subjektu před ostatními. V praxi se můžeme setkat s veřejnou podporou v režimu blokové výjimky a s podporou malého rozsahu tzv. De minimis. Problematika veřejné podpory se netýká fyzických osob, které pomoci podpory uspokojují vlastní bytové potřeby. Týká se ostatních subjektů tedy právnických osob, fyzických osob podnikajících (např. vlastníci bytových domů, bytová družstva, municipality, sdružení vlastníků jednotek (SVJ)).
Výše podpory v režimu blokové výjimky, např. v rámci programu Zelená úsporám byla stanovena procentuálně na základě „uznatelných nákladů“ (40% pro malé podniky, 30% pro střední podniky a 20% pro velké podniky).
Podporu de minimis je nutno vnímat jako limitní hodnotu možné podpory pro jeden subjekt (jedno IČO) za určitou dobu. V současné době je strop nastaven na 200tis. euro za období dotčeného fiskálního roku a dvou uplynulých fiskálních let.
V případě, že subjekt podává žádost o dotace a později i dotace čerpá v režimu de minimis, tak je důležité, aby nepřekročil výše uvedený limit 200 000 EUR za poslední tři roky. Stejně důležité je i to, aby tato hranice nebyla překročena při čerpání dotací z více zdrojů současně (dotace se sčítají). Výše čerpání lze kontrolovat na základě smluv, které upravují vztahy mezi příjemcem a poskytovatelem podpory. Ve smlouvách bývá specifikována výše podpory a je specifikován i typ podpory. Pro přepočet na eura slouží kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pro rozhodnutí vydaná po 1.1.2010).
V případech kdy je podávána žádost o dotace, je důležité zhodnotit situaci s jejím budoucím čerpáním. Doporučuji seznámit se s podmínkami konkrétního dotačního titulu a zpracování podkladů pro podání žádosti včetně požadovaných příloh přenechat odborníkům. S nimi je možno konzultovat i možnosti čerpání finančních prostředků vzhledem k dříve přijatým dotacím v režimu De minimis.
Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk