Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.6.12 / dotaz č. 34042
Dobrý den,
před rokem a půl byl v běhu program Zelená úsporám a Panel. Momentálně není otevřený žádný dotační program pro podporu oprav bytových domů (cihlových). Ráda bych se zeptala, jestli v dohledné době se tato situace změní k lepšímu?
Děkuji
Dobrý den,
stávající situace s dotacemi na regenerace bytových domů je přesně taková, jak ji popisujete. Momentálně je budoucnost státních pobídek v této sféře nejistá, ale všichni, kterých se tato oblast dotýká, tak pevně věří, že situace bude lepší. V tisku a na internetu se čas od času objevují zmínky o připravovaných dotačních titulech, ale žádné konkrétní obrysy dotací zatím nejsou.
Pokud se vrátím k programu Zelená úsporám, tak příjem žádostí byl pozastaven na konci října 2010 a obnoven už nebyl, ač ze strany SF ŽP byl oficiálně zveřejněn termín 1. února 2011, kdy měl být příjem žádostí obnoven. Vzhledem k nejistotě finančního krytí všech (do té doby) přijatých žádostí v tomto programu, příjem žádostí již obnoven nebyl. V současné době probíhá administrace doposud nevyřízených žádostí a nelze předpokládat znovuotevření programu Zelená úsporám. Nicméně je snaha o spuštění Zelená úsporám II, která by měla „nahradit“ původní program. Informace o termínu spuštění a podmínkách nejsou nyní k dispozici. Program by měl být financován z prodeje emisních povolenek a dle dostupných informací by rozběh programu mohl nastat již v roce 2013, zda se tak skutečně stane, je otázkou. Jak jsem uvedl, podmínky nejsou známy a těžko odhadovat, zda dotace budou poskytovány celoplošně nebo pro specifikovanou kategorii objektů, vlastníků apod. S velkou pravděpodobností nebude nový program tak štědrý jako jeho předchůdce Zelená úsporám. Výše dotace už nebudou dosahovat třeba 90% i více z oprávněných nákladů, ale budou výrazně nižší. Pravděpodobně se nebude jednat o přímé dotace, ale o jakousi formu nízkoúročených půjček. Nastavení podmínek nového programu bude ovlivňovat výše dostupných finančních prostředků, která se budou odvíjet od množství prodaných emisních povolenek a ceny za jednotku.
Program PANEL a později NOVÝ PANEL po více jak deseti letech skončil, ale i za tento dotační titul se připravuje náhrada. První vlaštovkou je připravovaný finanční nástroj JESSICA pomoci, kterého budou poskytovány nízkoúročené, výhodné a dlouhodobé úvěry na opravy a modernizace bytových domů. V této fázi bude možnost využití tohoto nástroje vlastníky a majitele bytových domů na území měst, která mají schválen Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM). Státní fond rozvoje bydlení uvažuje o dalších programech na podporu modernizací bytového fondu, které by měly být financovány mimo jiné z prodeje emisních povolenek.
Opravy bytového fondu dle odhadů budou vyžadovat stovky miliard korun. V souvislosti
s opravou bytového fondu na 100% (dokončení neúplných regenerací + nové regenerace u nedotčených objektů) se hovoří s investicí ve výši jednoho bilionu Kč. Dle zkušeností z minulého a tohoto roku se dá říct, že investice do regenerací domů se snižují. Dotační programy, pokud jsou dobře nastaveny, mají jednoznačně pozitivní vliv na motivaci vlastníků a dále pozitivní dopad i na ekonomiku státu. Je zřejmé, že snaha o otevření dotačních programů existuje. Doufejme tedy, že situace se obrátí k lepšímu.
Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk