Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.7.12 / dotaz č. 34062
Dobrý den,
chtěl bych provést zelenou střechu na svém, právě budovaném objektu. Nebude mít negativní dopad na energetickou bilanci podkorví pod pultovou střechou? Obávám se působení vody, která se bude držet v substrátu. Je pravda, že údržba takové střechy je náročná?
Dobrý den,
návrh zelené střechy lze v odůvodněných případech doporučit. Jedná se o specifické opatření, které mírní výkyvy teplot na povrchu střechy a tím i v podkroví. Z hlediska energetického se zelená střecha projeví spíše pozitivně, avšak dle typu střechy a mocnosti substrátu, případně existence provětrávané mezery, nemusí být vliv příliš patrný.
Zelené střechy se dělí na extenzivní a intenzivní podle způsobu ozelenění a především podle typu substrátu. Extenzivní zeleň mívá substrát v tloušťce cca 50-100 mm a je upravena tak, aby se na jejím povrchu nedařilo plevelům a dřevinám, které jsou náročnější na vodu než obvykle používané osevní směsi. Z hlediska působení vody v substrátu je vhodné použít správnou skladu ozeleněné střechy s hydroakumulační a drenážní vrstvou, která bude množství vody regulovat. Údržba střechy je nutná vždy (kontrola vtoků, hydroizolace…). V případě zelené střechy je odvislá od způsobu ozelenění, avšak extenzivní střechy jsou považovány a provozována jako „bezúdržbové“.
Odpovídá:  Bc. František Vlach* - EKIS Příbor (Nový Jičín) tisk