Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.7.12 / dotaz č. 34204
Dobrý den, nevíte prosím zda se ke kolektorům umístěným na střeše vyjadřuje CHKO? Totéž platí i o FVE panelech ..
Vážený pane,
podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jsou solární kolektory pro ohřev vody zařízením, které nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Viz § 103 odst. 1 b 6):
"Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují: ...6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody"
Není-li třeba stavební povolení, nevzniká ani stavební řízení, v němž by se CHKO nebo kdokoli jiný mohl vyjadřovat. Pokud tedy není váš dům památkově chráněný (nebo v památkové zóně), prostě si je namontujte na střechu.

Ačkoli fotovoltaické panely vypadají dost podobně a mají podobnou funkci, stavební zákon se na ně dívá jinak. Výslovně je neuvádí jako věc, na kterou není stavební povolení potřeba.
Jednotlivé stavební úřady si zákon vykládají různě. Pokud úřad přesvědčíte, že jde o součást stavby, pak opět nepotřebujete stavební povolení ni ohlášení. Můžete také argumentovat tím, že jde o součást energetické soustavy, kde zákon výslovně uvádí že stavební povolení není potřeba, viz Viz § 103 odst. 1 b 4):
"Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují: ....4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy"

Některé stavební úřady nicméně mají za to, že FV panely jsou výrobním zařízením, a pak je stavební povolení nezbytné, včetně vyjádření orgánů ochrany přírody. Doporučil bych vám informovat se na vašem stavebním úřadě. Dojde-li ke sporu, musíte se obrátit na soud, neboť jedině ten je oprávněn zákon vykládat.

Vše výše uvedené platí, pokud FV panely jsou na střeše domu, případně přilehlé stavby (kůlny, garáže). Pokud by mělo jít o FV panely na volné ploše, pak zcela jistě jde o stavbu, která stavební povolení vyžaduje.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk