Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.8.12 / dotaz č. 34960
dobrý den. jaký máte názor na PORFIX P2-480 nebo Ytong Lambda? Splňují požadavky na nízkoenergetický dům bez zateplení? nebo je musím zateplit a čím?
Výrobci tvrdí, že splňují , ale v projektu je štítek a ten říká, že ne. Uděláte mě na základě projektu návrh na zateplení a izolace a podobně? Chtěla bych nízkoenergetický dům. Je možné v současné době, kdy začínám se stavbou získat dotaci na nízkoenergetický rodinný dům k bydlení? Pomůžete mi s tím?

tvárníce PORFIX P2-48 mají součinitel tepelné vodivosti=0,102 W/m.K (dle katalogu výrobce)
tvárnice Ytong LAMBDA má součinitel tepelné vodivosti=0,085 W/m.K (dle katalogu výrobce)

Dle těchto údajů by měli být tvárnice Ytong LAMBDA lépe tepelně izolační, i když uvedené hodnoty jsou uváděny v suchém stavu a za běžných podmínek jsou dle mého soudu těžko dosažitelné.

Co se týče vašeho dotazu ohledně zateplení objektu je nutné znát tloušťku zvolené tvárnice (např. 375 či 500 mm). Z ohledem na tuto skutečnost se pak provede výpočet a návrh tloušťky teplé izolace. A to tak, aby konstrukce splňovala požadavek normy ČSN 73 0540-2:2011 a to jak na šíření tepla konstrukcí, tak na šíření vlhkosti. (Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla vnější stěnou je 0,3 W/m2K). Pokud obvodová stěna nesplní hodnotu uvedenou viz. výše, je nutné použít tepelnou izolaci.

To, že obvodové stěny splňují požadavky součinitele prostupu tepla, ještě nemusí znamenat, že ve výsledku budete mít nízkoenergetický dům. Podstatné je, aby byla celá obálka domu klasifikována jako nízkoenergetická, tedy i stropy (střecha), podlahy, okna a dveře. Dále záleží na správné volbě a nadimenzování otopné soustavy a zdroje vytápění, zdroje chlazení, způsobu ohřevu TV apod. Všechny tyto okolnosti Vám mohou ovlivnit zásadním způsobem energetickou bilanci Vašeho domu.

Zateplení objektu se dnes provádí nejčastěji polystyrénem (EPS) nebo minerální vlnou, ale jsou i jiné materiály. Způsob zateplení je možné provést dvěma způsoby jako první je takzvaný kontaktní systém (tepelná izolace se ukotví přímo na zdicí materiál a na izolaci se provede omítka). Druhým způsob zateplení je takzvaný dvouplášťový (tepelná izolace se ukotví přímo na zdicí materiál, ale před touto izolací je provětrávaná mezera a následně je pak finální úprava stěny do exteriéru např. obklad)

V současné době není možné získat pro RD dotaci na zateplení objektu, pokud již nemáte podanou žádost o dotaci v programu Zelená úsporám.

S pozdravem
Radek Bělohlávek
Odpovídá:  Ing. Radek Bělohlávek* - EKIS Kladno tisk