Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.8.12 / dotaz č. 34975
Dobrý den,
zvažuju výparný systém na odsolování mořské vody, v prvním kroku chci slanou mořskou vodu zahřát solárním kolektorem. Pro značnou plochu k získání potřebné energie by bylo vhodné využít nějakou levnou technologii. Je něco takového možné? Využít spojitou černou desku pod kterou protéká voda a to v pouzdře svrchně skleněném, zespoda reflexním pro infračervené záření a vyplněno podtlakem, když už ne vakuem? Lze takto udělat levný a účinný kolektor? Nebo nějak jinak? (s tak vynikající účinností jako má vakuový kolektor) Klasický vakuový kolektor mi totiž pro tento účel bohužel přijde drahý. Děkuji.
Dobrý den, výparný solární systém je realizovatelný. V oblastech kde je hodně slunečního svitu se používají solární destilační zařízení často překvapivě jednoduché konstrukce. Jde černě natřený mělký bazének zakrytý sklem se sběrným žlábkem na vodu. Dopadající sluneční záření zahřívá vodu a její páry kondenzují na chladnějším skle a stékají do žlábku a odtud do zásobní nádoby.Vzhledem k tomu, že nedochází k varu vody, ale jen k odpařování z povrchu, nedochází k přestřikování slané vody a destilát je velmi čistý (POZOR destilát nemusí být zcela sterilní, na to je teplota zpravidla příliš nízká a nelze vyloučit, že se některá z baktérií dostane do destilátu, nicméně se udává, že je vyhovující pro pití).
Posílám Vám odkaz na stránky v angličtině, kde je tento princip popsán včetně jednoduchého schématu:

http://practicalaction.org/solar-distillation-1

Dále se používají složitější solární technologie, např. v Saudské Arábii, která je největším producentem odsolené mořské vody. Popsala jsem Vám ten nejjednodušší systém, který byste pravděpodobně mohl realizovat.

Na odsolování mořské vody se používají kromě solární technologie i jiné technologie. Jako zajímavé se jeví použití nanomembránové technologie, která je cenově dostupnější než konvenční technologie jako reverzní osmóza či několikastupňová mžiková (multi-stage flash) destilace.

S pozdravem
Světlana Kravčenková
Odpovídá:  Ing. Světlana Kravčenková* - EKIS Ostrava KEA tisk