Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.9.12 / dotaz č. 35643
Dobrý den,
kolik by stál projekt včetně položkového rozpočtu zavedení solárního systému pro ohřev TUV pro panelový dům se 4 vchody, 7 NP a 80 byty?
Uvažujeme o takovém systému a projekt by byl podkladem pro výběrové řízení na dodavatele.
Současný systém ohřevu/vytápění je centrální, z teplárny.
Děkuji Vám.
Vážený pane,
bezplatné poradenské středisko EKIS nenabízí zpracování projektů. Obraťte se prosím na projektanta (např. zde: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby).
Cena je smluvní a záleží na rozsahu, běžné ceny se pohybují od 5 do 20 tis. Kč.
Projekt může být součástí dodávky solárního systému - může ho zpracovat přímo dodavatelská firma. V tom případě bude zahrnut v ceně solárního systému.
Přejeme slunné dny!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk