Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.9.12 / dotaz č. 35893
Setkal jsem se s dotazem, zda po osazení otopných těles digitálními termoregulačními ventily u RD v případě po uzavření víc než jednoho ventilu neklesá účinnost plynového kotle a nenastávají negativní jevy v odtahu spalin apod. Děkuji.
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz.
Pokud je instalace odborně provedena, zůstává otevřen min. jeden ventil v referenční místnosti s prostorovým termostatem. Ventil v topném tělese zůstává a po osazení digitální hlavice můžeme jenom různě programovat.
Chování kotle po regulačních zásazích v soustavě bude záviset na typu kotle. Některé kotle mají by-pass pro zachování minimálního průtoku. Jinak se bude chovat kotel s modulací, jinak kotel bez modulace výkonu.
Pro konkrétní chování kotle je nutné kontaktovat příslušného výrobce.
Ing. Josef Šťastný, poradce Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk