Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.9.12 / dotaz č. 35930
Dobrý den,

Obracím se na Vás s několika otázkami z oblasti obnovitelných zdrojů, alternativní energie ...

1) Jak bude vypadat legislativa v této oblasti v r. 2013

2) Jaké budou výkupní ceny energií v r. 2013 ze všech médií bioplyn, biomasa …

3) Budou se uplatňovat nějaké bonusy na výrobu el. energie a tepla z těchto médií

4) Ekonomické faktory, ze kterých půjde vypočítat návratnost vložené investice

Děkuji
S pozdravem, příjemný den
Vážený pane,
děkuji za vaše otázky.

ad 1) Jak bude vypadat legislativa v této oblasti v r. 2013
od ledna bude platit zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie (viz příloha), který nahradí současně platný zákon č. 180/2005 Sb. Současně dochází ke změnám v zákoně o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a energetický zákon 458/2000 Sb. Ke všem těmto zákonům jsou prováděcí vyhlášky, kde se mohou změny projevit.
Důležitým dokumentem se stává Národní akční plán (download.mpo.cz/get/42577/47632/568798/priloha001.pdf) a samozřejmě Státní energetická koncepce (https://www.mpo.cz/dokument5903.html) - oba posledně zmiňované dokumenty se během roku 2013 mohou změnit.

ad 2) Jaké budou výkupní ceny energií v r. 2013 ze všech médií bioplyn, biomasa …
výkupní ceny zveřejňuje ERÚ v cenovém výnosu každý rok v listopadu. V současnosti je nemůžeme znát. Sledujte web www.eru.cz, kde bude cenový výměr zveřejněn.

ad 3) Budou se uplatňovat nějaké bonusy na výrobu el. energie a tepla z těchto médií
Podpora je podrobně uvedena v zákoně č. 165/2012 Sb. a ERÚ stanoví výkupní ceny a zelené bonusy pro rok 2013 podle tohoto zákona. Bude podporována elektřina z OZE, ale jen velmi málo, v souladu s Národním akčním plánem. Dále bude podporováno teplo z OZE, formou zelených bonusů a formou investiční podpory.

ad 4) Ekonomické faktory, ze kterých půjde vypočítat návratnost vložené investice
Pro stanovení návratnosti investice do energetického zdroje potřebujete znát:
výši investice
produkci energie
cenu za kterou energii prodáte
provozní náklady (na palivo, servis, obsluhu aj.)
výši případné dotace
způsob financování (výše úvěru, doba splatnosti, úroková sazba)

Přeji příjemný den!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk