Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.10.12 / dotaz č. 36088
Dobrý den,
při pročítání novely zákona 406/2000 mne mne udivily následující řádky zákona:

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou
povinni
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby
podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů,
týkajících se příslušné instalace a kopie oprávnění podle § 10f,

§ 7 Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) vykonává bez příslušného
oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné
provést instalaci,

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d),
e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. n),

Znamená to tedy, že pokud si na vlastní střechu umístím vlastními silami FV panely, budu s nimi provozovat např. LED osvětlení, tak se dopouštím přestupku za který mohu být penalizován?

Děkuji
Zřejmě ne.

Z novely totiž vypadla definice toho, co je "vybrané zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů". I když se tento pojem dále v zákoně používá, není zde definován. Možná bude tato definice v nějaké prováděcí vyhlášce, jejichž znění však není dosud k dispozici.

Je tedy otázka, zda svépomocná instalace solárního systému, kamen na dřevo atd. je nebo není instalací vybraného zdroje ve smyslu zákona.
Vámi zmiňovaný přestupek by se v první řadě zřejmě měl týkat případů, kdy tuto instalaci provedete jako podnikatel (instalatér, obchodník se solárními sytémy apod.) svému zákazníkovi, aniž byste k tomu měl příslušné oprávnění. Případně ji provedete jako soukromá osoba jiné právnické či fyzické osobě.

EkoWATT během přípravy zákona opakovaně upozorňoval na problém svépomocných a drobných instalací, naše připomínky k tomuto problému však Ministerstvo průmyslu a obchodu jako zpracovatel zákona nezohlednil.

Je třeba zdůraznit, že ať byly záměry zpracovatele zákona jakékoli, zákony může vykládat pouze soud. Nikoli advokát, ministerstvo, státní energetická inspekce nebo kdokoli jiný. Pokud tedy dostanete pokutu za to, že si svépomocně nainstalujete solární systém, kamna na dřevo atd., obraťte se na soud.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk