Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.10.12 / dotaz č. 36092
při pročítání novely zákona 406/2000 mne mne udivily následující řádky zákona....pokračování (asi není ani otázka)
Děkuji za rychlou odpověď k předchozímu dotazu. Obávám se, že jakýsi pokus o definici vybraných zdrojů energie je v § 6.
§ 6 Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie
(3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních
tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů“) je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití.

Je s podivem, že Vaše připomínky zpracovatel zákona - MPO nezohlednilo. O záměrech zpracovatele můžeme nyní opravdu jen spekulovat. Již se těším na první pokutu a soud, za šetrné využívání nevyčerpatelné energie Slunce.
Děkuji a přeji slunečné dny
Dobrý den,
z vámi uvedené citace lze laicky předpokládat, že přestupky ohledně montáže „vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů“ by se měly týkat zejména podnikatelů - obchodníků, montážníků apod. Jak to dopadne v praxi se teprv uvidí.
Je paradoxní, že pokud si koupíte kotel na uhlí, může vám ho namontovat kdokoli, ale stejně velký kotel na dřevo musí instalovat speciálně oprávněná osoba. To se pochopitelně promítne do ceny.
Přejeme příjemný den!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk