Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.10.12 / dotaz č. 36158
Hezký den.
Je mi jasné, obávám se že Vám položím nevděčnou otázku. Považujete tento přístup k tvorbě parabolického solárního kolektoru za realizovatelný? viz: http://wims.unice.fr/xiao/solar/diy-en.pdf Pokud můžete, stačil by mi hrubý odhad na základě prolítnutí toho manuálu. Zajímaly by mně Vaše tipy na nejslabší možná místa v té konstrukci. A dále, je nutno použít sklo jako kryt, když uvažuju využít plech s ochrannou fólií? A dále, autor snižuje náklady na výrobu paraboly tím, že plech stlačuje, využívá tím přirozené elasticity, na základě které má parabola vzniknout. Tím se liší od drahých způsobů, jakými jsou bytelnější konstrukce, které správný tvar nastavují, nebo ohýbání plechu za tepla, aby si svůj tvar trvale uchoval. Je to důvtipné snížení nákladů bez "vedlejších účinků"? Může být elasticita plechu nahrazena elasticitou polykarbonátu s tím, že ten je spojen pouze s tenkou vrstvou eloxovaného leštěného plechu (desetiny milimetru) za účelem dalšího snížení nákladů?
Vážený pane, přístup k tvorbě parabolického solárního kolektoru dle článku lze považovat za realizovatelný – autor na konci článku uvádí výsledky svých měření.
Otázkou je však dlouhodobá spolehlivost tohoto zařízení. Díky transparentnímu krytu zde bude, dle mého subjektivního názoru, docházet k přehřívání vnitřního prostoru, což bude mít vliv na tepelnou roztažnost zařízení vč. jeho odrazné plochy. Tím by mohlo dojít k nepřesnému navádění koncentrovaných paprsků na absorbér, a tím i k snížení účinnosti.
Co se týče Vašich ostatních dotazů zaměřených na detailní řešení konstrukce tohoto či podobného zařízení a jeho optimalizaci, tak Vám bohužel nemohu poskytnout další odborné a ověřené informace. Jedná se o návrhy specifických konstrukcí, kde potvrzení správnosti či nesprávnosti bude záležet na celé řadě vlivů, jako jsou způsoby ukotvení prvků zařízení, vzájemné sestavení komponentů, druhy použitých materiálu atd., nutno také počítat s případnými experimenty na prototypech. Je to tak široká oblast, že již přesahuje rámec, na který je zaměřena tato internetovská bezplatná poradna.

Odpověď byla zpracována s laskavou pomocí doc. Mojmíra Vrtka z TU-VŠB.

S pozdravem
Světlana Kravčenková

Odpovídá:  Ing. Světlana Kravčenková* - EKIS Ostrava KEA tisk