Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.11.12 / dotaz č. 37308
V jaké výšce má být teploměr na měření teplot v administrativních budovách a výrobních halách
Teploměr si dejte tak, aby na něj bylo dobře vidět, tj. na stůl nebo na zeď do výšky očí (cca 1,6 m nad podlahu). Celkem na tom nezáleží - rozvrstvení teplot v běžné kanceláři není výrazné, přesnost běžných teploměrů není velká, takže jestli bude teploměr 0,5 m nebo 2 m nad zemí je celkem jedno. Rozdíl v měření bude do 1°C, přičemž povolený rozsah teplot je v administrativní budově 20 až 28°C. Na teploměr by nikdy nemělo svítit slunce a neměl by být těsně u vytápění nebo jiného zdroje tepla (monitor PC, žárovka atd.).

Ve výrobní hale je třeba teploměr umístit do pracovní zóny zaměstnance, a pokud si stěžuje např. na chladnou podlahu nebo horko od technologie je třeba provést měření na daném místě.

Teplotu na pracovišti (a další parametry mikroklimatu) upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podle něho má být teplota v administrativní budově 20 až 28°C, ve výrobní hale s lehkou fyzickou prací 18 až 27°C, při těžší práci může být teplota nižší. Podrobněji například v tomto článku:
http://www.osz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1435:jak-je-to-s-teplotou-na-pracoviti&catid=85:poradna-bozp&Itemid=74
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d9845v12718-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci-od-1-kvetna-2010/?search_query=$source=3%20$issue=3I99|$issue=-1|$issue=-1&search_results_page=1


Aby to bylo složitější, správně by se teplota měla měřit kalibrovaným kulovým teploměrem, který zohlední i vliv sálání (třeba od výrobní pece nebo od studené podlahy). Kulový teploměr není běžné a úplně levné zařízení. V případě sporu zaměstnance se zaměstnavatelem bude stejně nejspíš nutné, aby měření provedl nezávislý orgán, tj. krajská hygienická stanice. Měření se pak provádí na několika místech - ve výšce hlavy, břicha a kotníků člověka ( pro pro sedící osobu ve výškách - 1,1; 0,6; 0,1 m, pro stojící osobu ve výškách- 1,7; 1,1; 0,1 m), případně jen ve výšce břicha, je-li rozvrstvení teplot zanedbatelné.

Teplota je jen jedním ze sledovaných parametrů kvality mikrolikmatu na pracovišti. V případě, že se se zaměstnavatelem nedohodnete na podmínkách, lze se obrátit na orgány státního zdravotního dozoru, což jsou pracoviště krajské hygienické stanice.

Přejeme příjemné pracovní prostředí!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk